Dalším dílem pokračujeme v seriálu s názvem Lidé sv. Floriána. Právě svatý Florián je patronem profesí, které souvisejí s ohněm – tedy i hasičů.

Jako předcházející čtvrtky představujeme v tištěném Jabloneckém deníku další ze sborů dobrovolných hasičů na Jablonecku a jejich "obyčejný" život.

Sbor dobrovolných hasičů Malá Skála

V jejich domácím prostředí nemají pro trénink zázemí. „Chceme jednat s obcí, jestli bychom si mohli na jejím pozemku nějaké cvičiště se zázemím vybudovat,“ povídá Michal Rezler, starosta SDH Malá Skála.

Hned na první pohled je vidět, že Sbor dobrovolných hasičů na Malé Skále žije dobře. Nablýskaná technika v perfektním stavu v garáži, útulná klubovna.

„To, že máme techniku takhle v pořádku, je zásluha Petra Prokopa, našeho velitele, který se o ni stará,“ uvádí starosta. „A vloni jsme získali dotaci z fondu požární ochrany, přebudovali jsme hasičárnu a pořídili nový nábytek,“ dodává.

A nezapomene také na obec: „Poslední dobou je velice dobrá spolupráce s obecním úřadem, můžeme se na něj spolehnout a on zase na nás.“ Takže na dobrém stavu vybavení a práci hasičů se podílí samozřejmě také velkou měrou obec.

Podívejte se na další Sbory dobrovolných hasičů
v regionu i mimo něj ZDE

Příští rok oslaví výročí

SDH má okolo 100 členů, příští rok oslaví 125 let od založení. Zásahovou jednotku tvoří asi 12 lidí, z toho jedna žena.

První vyjíždí při zásahu Tatra ve složení řidič + dva, v závěsu vyráží Avia se zbytkem. Na Malé Skále patří hasiči do skupiny JPO III, což znamená, že musejí vyjet do 10 minut po nahlášení události.

Pokud operují v noci, mají ze zákona druhý den nárok na volno. Ovšem někteří zaměstnavatelé neoplývají zrovna pochopením, a tak se stává, že hasiči v noci hasí a ráno normálně pracují.

Na nedostatek výjezdů si nestěžují

„Za to jim patří dík,“ vyzdvihuje jejich nasazení starosta. A na nedostatek výjezdů si maloskalská jednotka nemůže v žádném případě stěžovat. Naopak.

Letos jich mají na kontě už dvacet, přičemž tento počet mívali dříve za celý rok. „Zásahy jsou různorodé, od požárů k technickým,“ uvádí velitel hasičů Petr Prokop.
Činní byli samozřejmě i o nedávné sněhové kalamitě, kdy odstraňovali spadané polámané stromy a větve.

29.4.2009
Ve 23.20 hodin byl vyhlášen požární poplach. Po příjezdu na místo určení prováděla jednotka průzkum v okolí Kalicha, odkud byl hlášen kouř z lesa. Nic se nepodařilo nalézt. 2 členové z celkově sedmi zasahujících prošli turistickou lesní cestou k Malé Skále. Ani oni nic nenašli, proto byl zásah, po dohodě s operačním střediskem odvolán a jednotka se vrátila na základnu.

24.4.2009
Byl 12 minut po půlnoci vyhlášen poplach z důvodu zahoření ve druhém nadzemním podlaží vodní elektrárny v Líšném. Po dojezdu na místo již prováděl HZS z Turnova průzkum prostor elektrárny, kterým bylo zjištěno zahoření transformátoru. Asi po 20 minutách rozhodl velitel HZS z Turnova o našem návratu. Zásahu se zúčastnilo 6 hasičů, vyjela obě vozidla.

12.4.2009
25 minut po 21. hodině vyjela Tatra následovaná Avií ke Klokočským skalám, odkud byl hlášen požár lesa. Celkem vyjelo 10 hasičů. Po příjezdu bylo průzkumem zjištěno, že hoří hrabanka a drobný porost o rozloze cca 50x70m2. Vodu bylo třeba zajistit pomocí kyvadlové dopravy z Turnova, ostatní členové se podíleli na likvidačních pracích.

12.4.2009
25 minut po 21. hodině vyjela Tatra následovaná Avií ke Klokočským skalám, odkud byl hlášen požár lesa. Celkem vyjelo 10 hasičů. Po příjezdu bylo průzkumem zjištěno, že hoří hrabanka a drobný porost o rozloze cca 50x70m2. Vodu bylo třeba zajistit pomocí kyvadlové dopravy z Turnova, ostatní členové se podíleli na likvidačních pracích.

3.4.2009
V 8.30 vyjela tříčlenná posádka Tatry likvidovat požár nedohašených větví o rozměru cca 2x2m u hřbitova na Malé Skále. Během dne je pálila firma, která se stará na Malé Skále o úklid prostranství. Velitel rozhodl o natažení vysokotlakého proudu, kterým byl oheň zlikvidován a jednotka se mohla vrátit na základnu. Firma nesplnila základní povinnost, kterou ji ukládá zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb. – předem nahlásit na HZS pálení hořlavých látek na volném prostranství.

Pomáhají v obci i se zábavou

Kromě typických požárnických úkonů, mytí silnic v obci (například po Benátské noci, kde také zajišťují občerstvení) se dobrovolní hasiči podílejí také na místním kulturním a společenském dění.

Pořádají zábavy, Čarodějnice, výlety pro děti. A právě děti jsou to, čemu se na Malé Skále obzvláště věnují. „Je to nejlepší cesta, jak získat nové členy,“ podotýká Michal Rezler, který byl sám jako dítě činný ve sboru. Chytlo ho to a drží dodnes.

Sám také děti vedl a jak říká, z přibližně dvanácti se jich osm ke sboru opět vrátilo. „Je to nejlepší cesta, aby ty sbory nevymřely,“ zdůrazňuje. SDH Malá Skála disponuje tedy nejen soutěžním družstvem mužů, dvěma družstvy žen, ale i družstvem dětí.

V soutěžích si vedou dobře

Mezi množstvím pohárů, kterými by se mohli chlubit, nechybí také trofeje z Posledních hrejků, soutěží na ukončení sezony mezi dobrovolnými hasiči, kteří spadají pod obec Malou Skálu – Mukařov, Sněhov a Líšný, jež tam v minulosti patřil také.

Letos Maloskalští obhájili prvenství z minulého i předminulého roku. Součástí „Hrejků“ jsou také námětová cvičení, která mají za cíl prověřit součinnost těchto sborů.

„Letos jsme měli takovou kuriozitu, kdy se ze cvičení stal ostrý zásah,“ vzpomíná velitel Petr Prokop. Když doplnili vodu, přišlo jim hlášení, že do náhonu u elektrárny v Líšném spadl člověk.

Mysleli si, že jde o cvičení, ale byla to holá realita. Muž ležel v hloubce asi čtyř metrů. Pomocí lana a žebříku ho vytáhli, zavolali záchranku a poskytli předlékařskou péči.

„Náš velitel jezdí se záchrannou službou, máme výhodu, je to takový poloviční doktor,“ žertuje na závěr starosta.

Technika SDH Malá Skála

CAS 32 Tatra 148
V roce 2005 za velké podpory Obecního úřadu Malá Skála jsme realizovali přestavbu cisternové automobilové stříkačky TATRA, kterou jsme získali bezúplatným převodem z nepotřebných vojenských zásob. Částečně se podařilo zajistit krytí její přestavby z Fondu požární ochrany, který vytvořil Krajský úřad Libereckého kraje.

DA 12 – AVIA–A31
Dopravní automobil DA 12 A-A31 je určen pro přepravu požárního družstva s příslušenstvím potřebných k zásahu. Auto se skládá z budky řidiče pro 3 osoby a samostatné skříňové karoserie, kde je v přední části kabina pro mužstvo, vytápěná nezávislým topením. Část karoserie za kabinou mužstva je upravena pro uložení technických prostředků a příslušenství včetně motorové stříkačky PS 12 R.

PS 12R
Jednotka a je vybavena dvěmi přenosnými motorovými stříkačkami PS 12 R. Samostatný čerpací agregát, který je uložený v rámu se čtyřmi otočnými držáky na přenášení. Motor PS 12 R má chlazení nepřímé – dvoukruhové, a proto umožňuje čerpání znečištěné vody (záplavy, povodně,…).

PPS 8
Přenosná motorová stříkačka PS 8 byla určena pro dopravu vody. Výroba těchto stříkaček probíhala až do roku 1964, kdy byla nahrazena typem PS 12.