Dalším dílem pokračujeme v seriálu s názvem Lidé sv. Floriána. Právě svatý Florián je patronem profesí, které souvisejí s ohněm – tedy i hasičů.

Jako předcházející čtvrtky představujeme v tištěném Jabloneckém deníku další ze sborů dobrovolných hasičů na Jablonecku a jejich "obyčejný" život.

Sbor dobrovolných hasičů Maršovice

Císař tehdy uložil darovat na pořízení stříkačky osmdesát zlatých a za tento dar byla zakoupena stříkačka v Liberci. Uložili ji v první malé požární zbrojnici, která se ještě nachází na levé straně hlavní silnice nedaleko budovy obecního úřadu - směrem z Jablonce na Železný Brod.

Již od roku 1872 docházeli maršovičtí muži v počtu jedenácti do hasičského spolku v Kokoníně a bylo jim slíbeno, že až se přihlásí další dobrovolníci, zřídí jim na Maršovicích samostatnou četu a bude rovněž jmenován trubač.

Novodobá historie pokračuje založením ryze českého spolku dobrovolných hasičů po skončení 2. světové války v roce 1945. Prvním starostou byl tehdy zvolen František Halama. Za svého jednatele zvolili Františka Bártu a vzdělavatele Václava Páva.

V roce 1981 ukončili hasiči výstavbu a slavnostně otevřeli vlastní „Dům požárníků.“ Tento název sboru dobrovolných hasičů nevydržel dlouho. Změnili ho po sametové revoluci na Dům hasičů.

Podívejte se na další Sbory dobrovolných hasičů
v regionu i mimo něj ZDE

A jaká je současnost?

Současným starostou SDH Maršovice je František Fleischmann, který převzal funkci po Františku Havlištovi. Ten byl starostou sboru od roku 1978 do roku 1998. Funkci velitele zastává nyní Zdeněk Hynek.

Přestože sbor stárne a mladí lidé se získávají k této dobrovolné činnosti obtížně, čítá ten maršovický osmdesát pět členů. Mezi ně patří dvacet tři žen, dvanáct dětí a padesát mužů, z toho tři pracují jako profesionální hasiči.

„Tradice dobrovolných hasičů je především v rodinách. Trendem dnešní doby je pořizovat si potomky až kolem třiceti let, proto nyní nastal problém a chybějí nám ve sboru malé děti,“ míní František Fleischmann.

Své nástupce si vychovávají

Děti, které jsou však součástí maršovických dobrovolných hasičů, nelitují. Budoucí hasiče i pro jiné sbory již dvacet let vychovává charismatický František Havlišta mladší.

„Ženy nám zase pomáhají při kulturní činnosti, jako jsou plesy, pomocné práce v kuchyni nebo úklidu. Náš sbor doplňují, zlepšují a zušlechťují,“ řekl starosta s tím, že SDH Maršovice dvakrát do roka pořádá ples a jeden maškarní pro děti.

Dětské družstvo se dále účastní hry Plamen a SDH Maršovice je spolupořadatelem s SDH Jistebsko soutěže pro mládež Floriánek.

Za hranicemi mají přátele

Také v přeshraniční spolupráci vidí hasiči z Maršovic smysl. Před dvanácti lety navázali přátelské vztahy s hasiči z berlínského Marzahnu. „Navštěvujeme se v cyklu dvou let a každý rok pořádáme výměnné hasičské tábory, které trvají jeden týden,“ informoval Fleischmann.

Sněhová vichřice dala zabrat

SDH Maršovice v letošním roce vyjížděl k pěti zásahům, z toho ke třem, které způsobila nečekaná sněhová vichřice, která se nad Jabloneckem prohnala v říjnu. V minulém roce by Maršovičtí napočítali do deseti výjezdů.

Technika a vozový park

V roce 2005 sbor prodal cisternu CAS 25-trambus, kterou vlastnil od roku 1983 a zakoupil zánovní KAROSU.

K další změně ve vozovém parku došlo na počátku roku 2007, kdy sbor prodal AVII-Savien a místo ní zakoupil devítimístné vozidlo Renault Master, který slouží jak výjezdovému družstvu jako rychlý zásahový automobil, tak družstvu soutěžnímu i dětskému, ale i obci.

„Poděkování z mé strany patří všem, kteří se o Sbor dobrovolných hasičů Maršovice zasloužili,“ uzavřel starosta sboru František Fleischmann.