Právě probíhající zábavu ukončil požár půdních prostor. V sokolovně sídlil místní Obecní úřad, knihovna a bydlela se zde rodina s malými dětmi.

Samozřejmě, že zlatoolešničtí hasiči byli u požáru první, ale vzhledem k rychle postupujícímu ohni bylo potřeba každé ruky při záchraně osob a majetku.

A tak nebyl rozdíl mezi olešnickým hasičem, účastníkem zábavy nebo Olešňákem, který se přišel podívat na zkázu sokolovny. Díky těmto všem se podařilo zachránit nejenom všechno vybavení bytu správce budovy ale i majetek Obecního úřadu a část vybavení sokolovny.

V té chvíli nikdo nepociťoval strach a obavu, ani když mu při vynášení nábytku kapala horká voda ze střechy na hlavu.

A tak i dnes po šesti letech patří všem velký dík…..