Deník pokračuje v seriálu s názvem Lidé sv. Floriána. Právě svatý Florián je patronem profesí, které souvisejí s ohněm – tedy i hasičů. Jako předcházející čtvrtky představujeme v tištěném Jabloneckém deníku další ze sborů dobrovolných hasičů na Jablonecku a jejich "obyčejný" život.

Sbor dobrovolných hasičů Tanvald Šumburk

Největší pýchou dobrovolných hasičů z Šumburku je bezesporu technika.

„Na konci roku 2004 jsme získali od města nový hasičský vůz Mercedes Unimog U5000 a Fiat Ducato, který využíváme jako pohotovostní vozidlo. Mercedes s náhonem na čtyři kola má sílu 177 koní a jeho součástí je i vyprošťovací naviják, který utáhne 5,4 tuny,“ konstatoval velitel SDH Tanvald – Šumburk Pavel Morávek.

Kromě moderního vybavení se dobrovolníci ze Šumburku mohou pochlubit také vlastnictvím historické stříkačky, kterou sbor zakoupil díky finančnímu daru hasičů a podnikatelů už v roce 1930.

„Za války byla našemu sboru zastavena činnost a Němci nám stříkačku zabavili. Po válce se ji ale naštěstí podařilo dohledat. Stříkačka je sice funkční, ale máme ji samozřejmě pouze vystavenou, jako historický unikát,“ poznamenal Pavel Morávek.

Podívejte se na další Sbory dobrovolných hasičů
v regionu i mimo něj
ZDE

Dočkají se nové zbrojnice

Už v polovině příštího roku budou mít šumburští dobrovolní hasiči další velkou chloubu. Tou bude zbrusu nová hasičská zbrojnice, kde budou sousedit se stanicí profesionálních hasičů, kteří se do Tanvaldu přesunou z nevyhovujících prostor ve Velkých Hamrech.

Nová hasičárna vyroste na pozemku u křižovatky Krkonošské a Vítězné ulice v tanvaldské části Šumburk.

„Prostory, ve kterých sídlíme, jsou nevyhovující a na novou hasičárnu se opravdu těšíme. Ta současná je velmi starým objektem, kde jsme navíc museli dělat úpravy, abychom vůbec do garáže mohli zajet s prostorným Mercedesem. Ten se tam teď sice vejde, ale jeho střechu a strop garáže dělí pouhé tři centimetry,“ řekl Pavel Morávek.

Pro děti dělají nábory

I přesto, že dnes panuje doba počítačů, podle něj mladí na hasičský sport nezanevřeli a sboru se daří získávat nové členy z řad mládeže. „Zájem se projevil například v letošním roce. Snažíme se pravidelně dělat nábory,“ podotkl velitel dobrovolníků ze Šumburku.

SDH Tanvald – Šumburk má třetí úroveň jednotky požární ochrany, což znamená, že jde o výjezdovou jednotku.

„U požárů zasahujeme v průměru desetkrát až dvanáctkrát do roka,“ řekl Pavel Morávek.

Bodují také na soutěžích

Šumburští hasiči jsou také poměrně úspěšní v hasičském sportu. Ze soutěží si vcelku pravidelně odvážejí medailová umístění.

Pořádají také nejrůznější výlety, a to za velmi hojné účasti.

Historie sborů v Tanvaldě

V roce 1883 bylo v Šumburku nad Desnou přistoupeno k přípravám k založení dobrovolných hasičů. Podnět k založení dali pánové Alois Pannitschka, Josef Podwesky a August Stumpe jun. Tito pánové také svolali schůzi, na které se přihlásil značný počet občanů k členství v novém spolku. Členy zakládacího
výboru byli pánové: Josef Friedrich (tehdejší starosta), Julius Biemann, Wilhelm Hamburger, Alois Pannitschka, Josef Pochmann, Josef Podwesky, Heinrich Stieglitz, August Stumpe jun., Johann Ulmann a Ferdinand Bogel. Jmenovaní pánové vypracovali statut, který byl rozhodnutím vysokého c. a k. státního zastupitelství ze dne 14. února 1884 schválen. 25. březen 1884 je třeba pokládat za oficiální datum založení dobrovolného hasičského sboru v Šumburku nad Desnou, neboť tento den proběhla zakládací valná hromada.

Začátkem roku 1885 obdržely zdejší hasičské sbory zprávu o rozvolnění Liberecké župní hasičské jednoty a hned se začaly zabývat v rámci procesu hasičského spolčování v Království českém vytvořením nové hasičské jednoty. V roce 1 885 tak byla v rámci procesu hasičského spolčování v Království českém založena „Tanvaldská okresní hasičská jednota“, která v době založení měla 11 sborů a 1269 činných členů. K oficiálnímu založení jednoty došlo na shromáždění zástupců jednotlivých hasičských sborů, které se konalo 21. června 1885 v Tanvaldě. Do jednoty později patřil i sbor z Harrachova z okresu Semily a z Jizerodoli, tehdejšího okresu Roketnice. Jednotlivé sbory byly založeny v letech 1868 až 1886.

Nejdříve byl hasičský sbor založen ve Smržovce. Hasičský sbor v Tanvaldě byl založen v roce 1875 a sbor na Šumburku v roce 1884. V obvodu jednoty tehdy bylo 3.627 domů a 24.454 obyvatel. Vytvoření Tanvaldské okresní hasičské jednoty přineslo zlepšení organizace, zpřehlednění činnosti a zásahových možností jednotlivých hasičských sborů, konkretizaci hasičské činnosti až do posledních detailů a v neposlední řadě prohloubení kontaktů mezi sbory a velením sborů.
Vznik hasičských sborů a hasičské jednoty byl spjat zejména s rapidním rozvojem živností a sklářského, textilního a strojírenského průmyslu na Tanvaldsku v druhé polovině 19.století a s tím související hustou zástavbou údolí a horských svahů kolem toků Kamenice, Desné a Jizery. Vedle průmyslových objektů bylo třeba účinněji chránit proti požárům i nově vznikající budovy obchodních firem, úřadů, škol a stále přibývající počet obytných domů.
V roce 1910 byla „Tanvaldská okresní hasičská jednota“ mezi hasičskými jednotami německo-českého regionu svou úrovní, schopností a velikostí na třetím místě.

(Výňatek ze zpravodaje vydaného ke 130 letů hasičů v Tanvaldě - Pavel Morávek, starosta dobrovolných hasičů Tanvald - Šumburk nad Desnou)