Dalším dílem pokračujeme seriál s názvem Lidé sv. Floriána. Právě svatý Florián je patronem profesí, které souvisejí s ohněm – tedy i hasičů. Jako předcházející čtvrtky představujeme v tištěném Jabloneckém deníku další ze sborů dobrovolných hasičů na Jablonecku a jejich "obyčejný" život.

Sbor dobrovolných hasičů Velké Hamry

Kolik členů tvoří jednotka SDH Velké Hamry a kolik vás je celkem včetně mládeže?
Nejprve se pokusím vysvětlit rozdíl mezi jednotkou sboru dobrovolných hasičů a sborem dobrovolných hasičů, a jak vše do sebe zapadá.
Jednotku SDH zřizuje ze zákona Město Velké Hamry, vybavuje ji technikou, ochrannými prostředky a podobně.

Členové jednotky SDH jsou vybíráni zpravidla z členů SDH, do jejichž řad není až tak vstupní věk omezen. Jsou případy mimo náš sbor, že průkazku už má novorozeně v zavinovačce od své „sudičky.“ Na činnost sboru platí každý člen příspěvky.

K dnešnímu dni je ve sboru registrováno 66 členů, z toho 19 do 18 let, kteří pracují v mládežnickém kolektivu a zúčastňují se soutěží pro ně určených.

Kdy byl založen SDH Velké Hamry?
Náš sbor byl založen v roce 1889 a od té doby se také píše kronika.

Výpis z kroniky sboru: C.k. hejtmanství semilské nařídilo Obecnímu úřadu v Hořením Hamru, aby byl založen hasičský sbor. Tohoto úkolu se ujali pánové Petr Hýsek a František Novák, kteří začali získávat první dobrovolníky a první dobrovolné příspěvky.

Na ustavující schůzi, která se konala 31. 3. 1889 v hostinci Josefa Nepasického (dnešní Lidový dům) se sešlo 26 členů. Od tohoto slavnostního okamžiku uplynulo již 120 let. Za tu dobu se na činnosti sboru podepsaly ruce mnoha členů. Jejich cílem byla a stále je pomoc spoluobčanům.Proč jste se například vy nebo někdo z vaší jednotky rozhodl být dobrovolným hasičem?
U spousty nynějších členů ve sboru aktivně pracovali jejich dědové, otcové a ani dnes není problém dohledat v členském seznamu i tři generace jedné rodiny. Dříve vedla lidi ke vstupu do sboru „Pomoc bližnímu svému“, dnes si hlavně ti nejmladší chtějí vyzkoušet něco jiného, než krváky u počítače.

Vidíte ve vaší činnosti nějaké poslání?
O poslání hasiče se není třeba moc rozmluvit, spíš naopak. Těžko najde jak v jednotce, tak ve sboru místo člověk, který by se místo pomoci druhým věnoval například rabování.

Kde jako jednotka působíte, kam nejdále jste vyjížděli?
Zasahovalo se v různých částech okresu od Železného Brodu po Souš.

Pracují někteří z vás také jako profesionální hasiči? Můžete zmínit i další povolání ostatních dobrovolných hasičů?
V členské základně evidujeme čtyři profesionální hasiče, povolání ostatních členů je různorodé, jako například učitelé, řidiči, dělníci, samozřejmě studenti a důchodci. V jednotce SDH je zařazeno pět profesionálních hasičů, z nichž dva jsou členy našeho SDH, ostatní tři jsou z okolních sborů, ale s bydlištěm ve Velkých Hamrech.

Na závěr. Pořádáte nebo se účastníte hasičských soutěží?
Nejdelší vzdálenost na soutěž absolvoval kolektiv dorostenců na poslední mistrovství ČSFR ve Skalici před rozdělením na samostatné Česko a Slovensko. Se soutěžemi nezahálí ani dospěláci.

Náš sbor pořádal letos již 14. ročník o Pohár Města Velké Hamry, který v kategorii mužů, bohužel, na rozdíl od žen ještě nikdy nevyhrál. Tím se dostávám k tomu, že v našem sboru máme i aktivní členky.

Ty už sice nesoutěží, ale jejich pomoc při organizování jak již zmiňované soutěže, tak hasičského bálu, dětského karnevalu, pálení čarodějnic a každoročních výletů, je nepostradatelná.

Mimo již zmiňované akce pořádá náš sbor každoročně dětský letní tábor Borečov, kterého se s oblibou účastní až šedesát dětí.

Podívejte se na další Sbory dobrovolných hasičů
v regionu i mimo něj ZDE