Na otázky týkající se současného dění na stadionu odpověděl jednatel Sport Jablonec s.r. o. Štěpán Matek:

Do konce sezóny, to je do 31. března 2024, mají TJ HC se Sportem Jablonec schválenou smlouvu o podnájmu, která byla předmětem debat a byla schválena radou města. Je to smlouva na přechodné období, než začne platit ceník, který byl schválen 2.8. 2023. Smlouva jasně definuje, co má HC v pronájmu za prostory, které šatny od nejmladší kategorie až po dospělí, kanceláře, posilovnu a hodiny pronájmu ledu. Za prostory, které obývají, platí měsíčně přibližně 8 470 Kč bez DPH. V ceně jsou jak energie, tak spotřeba vody. Další paušál ve výši 16 940 Kč bez DPH jim zaručuje především ve všední dny tréninkové hodiny na ledě a o víkendu hodiny mistrovských zápasů. Přibližně za hodinu ledu platí 60 Kč. Tyto podmínky se týkají všech mládežnických kategorií až po juniory, to je kategorie U20.

Má tak HC pokryté všechny požadavky na pronájem ledu a šatny, jak potřebují?
Mají k dispozici šatny tak, jak požadovali. Ale protože jejich požadavky na využití ledové plochy jsou vysoké a nedají se už v plné výši poskytovat formou paušálu, mohou si další hodiny, které potřebují, i prostory, objednat, jako každý jiný zájemce. Ty už jsou ale zpoplatněné podle ceníku schváleného radou města, tj. tisíc korun na hodinu vč. DPH.

Kolik platí za hodiny mužů druhý hokejový tým, Gepardi?
Podpora Města, Sportu Jablonec je zaměřená především na mládež. Dospělí, jak HC Jablonec tak Gepardi Jablonec, platí tisíc korun za hodinu ledu za trénink nebo zápas a k tomu padesát pět korun za metr čtvereční šatny. Oba týmy mají k dispozici šatny se sociálním zařízením. Ale musíme také ponechat nějaké na komerční uživatele, kteří si takovou šatnu chtějí pronajmout také, mohou to být například hobby týmy nebo školy. Ty platí za led také tisíc korun a v této ceně je i šatna se sociálním zařízením.

Co se stane, až 31. března skončí sezóna?
Bude platit nová nájemní smlouva, která bude definovat nájemní prostory a podmínky, za kterých je bude uživatel využívat, a také cenu ledu. Pro zapsané spolky a školy je hodina pronájmu ledu tisíc korun a pro komerční nájemce je to 3300 korun. Co se týká cen, snažíme se držet v podobné výši, jako mají ostatní stadiony v okolí, kraji.

derby HC Jablonec - HC Gepardi Jablonec
Měrtl: Kalich hořkosti jsme si vypili až do dna. Derby mělo jasného vítěze

Konec sezóny se blíží, současní uživatelé už jsou informováni?
Do čtvrtka 22. února obdrží oba hokejové kluby k podpisu novou smlouvu o pronájmu prostor a ledové plochy, jejíž přílohou bude platný ceník i provozní řád.

Jakou částkou město Jablonec aktuálně hokej podporuje?
To je záležitost dotačních programů a humanitního odboru města. Věřím, že k navýšení dotace dojde. Město ale určitě hokejovou mládež podporuje. V současné době se shromažďují žádosti a ty se budou vyhodnocovat s ohledem na skutečné náklady žadatele. Dále město podporuje nepřímou podporou TJ HC Jablonec částkou převyšující šest milionů korun.

Kdo zodpovídá za úklid na stadionu, který bývá předmětem kritiky?
V nájemní smlouvě je uvedeno, že podnájemce zodpovídá za prostory podnájmu, stejně jako za bezpečí osob, které se v předmětu podnájmu nachází. Dále pak za drobné opravy, které jsou ve smlouvě přesně uvedeny, včetně úklidu a dodržování pořádku a čistoty. Sport Jablonec uklízí ve společných prostorách. Neprobíhal ale tak, jak jsem si představoval, ať už časově nebo kvalitou, tak jsme se rozhodli, že tam bude uklízet externí dodavatel, tedy agenturní pracovníci, kteří mají přesně vymezené prostory. A ve zbytku času mají povinnost úklidu i naši zaměstnanci, ledaři. Ti kromě úpravy ledu a péči o rolbu, kontrolují stadion a když je někde potřeba, tak uklidí. Stejně tak to probíhá i na jiných stadionech. My (Sport Jablonec) se tedy staráme o společné prostory a o šatny, které pronajímáme komerčním subjektům. Za úklid v šatnách si zodpovídá podnájemce. A je jedno, jestli to je HC Jablonec nebo Gepardi, nebo kdokoli jiný. Když ale teď někdy vidím, jak se o svěřené prostory podnájemce stará, tak k tomu nemám slov. A vypadá to, že je to i záměrné.

Kritika se týkala i toho, že je v šatnách mládeže zima.
Když začala sezóna a někteří rodiče na to poukazovali, okamžitě jsme kontaktovali dodavatele, Jabloneckou energetickou, aby topení, na naše náklady pustil o něco dřív. Snažíme se vyjít vstříc v tom, v čem můžeme. Ale vzájemná spolupráce podléhá pravidlům, která musí dodržovat obě smluvní strany. Pravidla byla nastavená, schválená radou města, podepsalo je vedení oddílu, takže HC ví, co dodržovat.

Bude zase někdy fungovat bufet?
Prostor, kde byl bufet, je podle stavební dokumentace prostor pro klubovnu. Tak ho měla TJ HC pronajatý. A bylo to i v nájemní smlouvě, kterou roku 2017 uzavřel ještě za hokejový klub pan Cinibulk. Bufet, který tam poslední tři roky fungoval, tam vůbec být neměl. Navíc byly ty prostory přepronajímané provozovateli regulérní restaurační činnosti, což bylo v rozporu s uzavřenými smlouvami. Provozně jsou prostory „bufetu“ naprosto v rozporu s legislativou ČR (hygienické předpisy, stavební úřad, požární bezpečnost apod.). Proto jsme činnost bufetu zastavili. Naším cílem je tam bufet zprovoznit, ale řádně. Bylo zjištěno, že stavební úřad nemá aktuální stavební dokumentaci, takže to odporuje požárnímu řešení. Udělat několik úprav, aktualizovat stavební dokumentaci a zažádat o změnu užívání není takový problém. Byli jsme na to připravení. Provozovateli jsme ale sdělili, že podmínky s hygienou si musí vyjednat on. Stravují se tam děti, veřejnost, bude to běžné restaurační zařízení. A nastal velký problém. Sdělení hygieny bylo, že prostory a dosavadní činnost v bufetu po hygienické stránce takovému platným hygienickým předpisům zdaleka neodpovídají. A změny k lepšímu se neobejdou bez stavebních úprav, počínaje vzduchotechnikou, odvětráváním, skladováním potravin, únikovými východy a konče správným počtem toalet. A nikdo si nevezme na zodpovědnost, aby se v nezkolaudovaných prostorech pro bufet stravovala mládež a ostatní.

To je ale běh na dlouhou trať.
Začala sezóna, věděli jsme, že je potřeba tam občerstvení zajistit. Nejrychlejším řešením byl stánek mimo zimní stadion. Aktuálně má na zápasy Gepardů smlouvu s námi jeden dodavatel a na zápasy HC Jablonec jiný. Zatím to tak funguje. Stánek tam bývá také o víkendu při zápasech mládeže. Při veřejném bruslení tam není. Prostory bývalého bufetu jsme HC dali k dispozici jako skladovací.

Gepardi - Varnsdorf  16:5
Ovace pro Herdu a rybičky pro fanoušky. Gepardi roztrhali Varnsdorf

Kdy dojde k realizaci těchto úprav?
Realizace bude náročná a nákladná. Město o požadavcích ví, ale s náklady na ně nepočítalo. Až se bufet zprovozní a náklady se uhradí z veřejných peněz, pak na provozovatele těchto prostor proběhne výběrové řízení. Počkáme, až skončí teď sezóna a uvidíme, jestli mezi sezónami začnou práce na vzduchotechnice a co na to řekne hygiena. To bude činnost Sportu Jablonec. Když všechno půjde tak, jak by mělo a jak i my si přejeme, tak by s následující sezónou mohl být bufet znovu v provozu. Návštěvníci stadionu takový servis mají mít k dispozici.

Proč nemohou fanoušci sledovat zápasy z ochozu nad střídačkami?
Je to podobná situace jako s bufetem. Důvod je jednoduchý. Před dvěma roky došlo k opravě vytápění a ze spodu na lávku (ochoz) se zavěsilo potrubí. Zodpovědnost za akci a její návštěvníky v sezóně zodpovídá pořadatel. Ale správce ho musí upozornit na omezení a na to, co musí v souvislosti s nimi zajistit. Už v minulé sezóně jsme dostali od magistrátu posudek statika, který říká, že lávka po zavěšení trubek není vhodná pro to, aby tam fanoušci stáli a fandili. Jediné, na co dal statik povolení je to, aby lávka sloužila na přechod lidí do VIP zóny. To byl pro nás pokyn, který jsme sdělili zástupcům TJ HC i HC Gepardi, kteří na stadionu pořádají akce. A to platí i nadále a zatím nečekám žádnou změnu.

Prostory VIP zóny jsou oběma týmům k dispozici?
V platném ceníku je i cena „Vipky“. Aniž by bylo zasmluvněno, tak si ho historicky přivlastnila TJ HC. Tím, že vznikl druhý tým, tedy druhý zapsaný spolek, který hraje, tak ho musí mít také k dispozici. Takže ho nabízíme k pronájmu všem zájemcům, spravujeme a uklízíme ho my jako Sport Jablonec. Pronájem stojí 160 Kč na hodinu. Začali to ale až v prosinci využívat pouze Gepardi, do té doby to blokoval HC Jablonec. Platí, že na zápasy si to může pronajmout kdokoliv.

Problémem byly na stadionu také rolby a jejich technický stav. Jaká je situace nyní?
Z uspořených peněz v provozu město, jako zřizovatel, souhlasilo převést část dotace Sportu Jablonec z provozní na investiční. Byla pořízena nová rolba. Šla do Jablonce přímo z výroby. Stála tři a půl milionu s DPH.

Za kým může pořadatel akce jít, když se něco porouchá nebo něco nefunguje?
K dispozici jsou v takovém případě dva ledaři. Máme čtyři, střídají se ve dvou směnách. Kromě přípravy ledu a průběžné úpravy v zápasech mají ještě také v pracovní náplni částečně i úklid a odstranění drobných závad.

Nad vchodem na stadion bývala informace o utkáních, která se hrají o víkendu. Teď už si fanoušci nic takového nepřečtou, proč nefunguje obrazovka s informacemi o zápasech?
Je to stará LED obrazovka v majetku HC. TJ HC dostala smlouvu o pronájmu za korunu, platila by jen spotřebovanou elektrickou energii. Ale, bohužel, HC tam upoutávky na zápasy nedává. My ji v nejbližší době předěláme, zachováme systém zasouvacích kartiček s informacemi o zápasech. Je to jedna z věcí, kterou nemůžeme změnit ze dne na den. Zdědili jsme stadion v nějakém stavu a teď se snažíme je postupně napravovat. HC tam může informace dávat, ale nedává.

Ubylo také reklam, jak uvnitř, tak na čelní straně budovy…
Akce sundání reklam, po několika výzvách, probíhá pod taktovkou Sportu Jablonec. Některé reklamy se už rozpadaly, neměly ani plnění, visely tam roky. Chceme i reklamám dát řád a pravidla. Reklamní plochy uvnitř jsme rozdělili do několika zón, rozpočítali a oslovili jsme HC i Gepardy s tím, ať nám řeknou, které reklamy tam chtějí nechat, jaké jsou aktivní. Ale nikdo nereagoval. Tak od nás na začátku října 2023 dostali smlouvu o propagaci a reklamní plochy jsme dali zadarmo oběma klubům k dispozici v poměru 2:2:1, nejmenší část zůstala Sportu Jablonec. Navrhli jsme, že jim pomůžeme i s instalací. Nezajímá nás, jestli a jaké plnění z toho týmy mají. Gepardi reagovali hned, TJ HC se ozvali až v prosinci a doposud smlouvu nepodepsali. Teď už je na nich, kolika svým sponzorům tam dají prostor.

Mohlo by vás zajímat: Měrtl: Kalich hořkosti jsme si vypili až do dna. Derby mělo jasného vítěze

Zdroj: Josef Březina