Je to o 902 přestupky více než v roce 2022. Na místě strážníci Městské policie Jablonec nad Nisou (MP) udělili pokuty ve výši 2,2 milionu korun za 4 552 přestupky, 1588 přestupcům domluvili a 1391 přestupků předali k dalšímu řešení na magistrát.

Bezpečnost především

Strážníci řeší dopravní prohřešky, každé ráno dohlíží u nejrizikovějších přechodů blízko škol, denně kontrolují vytipované lokality, jako jsou parky a dětská hřiště. „K těm nejčastěji prověřovaným patří Tyršovy sady, lesopark Žižkův Vrch, vnitroblok v ulici Budovatelů, v centru především ulice U Muzea a letní scéna, autobusové nádraží, OD Central, Dolní a Mírové náměstí a okolí jablonecké přehrady. Některá místa jsou vybraná na základě stížností obyvatel, další podle zjištění okrskářů a asistentů prevence kriminality, jiná mají výrazně sezónní charakter. Přítomnost hlídek zvyšuje pocit bezpečí obyvatel a odrazuje možné pachatele,“ popsal ředitel MP Michal Švarc.

Ke kontrole města a dopadení pachatelů městské policii vydatně pomáhá také městský kamerový a dohlížecí systém (MKDS). Vybrané lokality v Jablonci nad Nisou sleduje 38 kamerových bodů osazených 48 kamerami. Z nich je 33 kamer otočných, 15 IP stacionárních a čtyři mobilní. „V roce 2023 jsme využili dotačního titulu Ministerstva vnitra ČR a v rámci pilotního projektu jsme vybavili kamerou služební vozidlo a ještě jsme pořídili jednu kameru osobní. Obraz z obou a zvuk z osobní kamery se v online režimu přenáší na operační středisko MP. Výstupy se pak integrují do systému MKDS, kde se archivují pro další případné využití. Jen v uplynulém roce se takto uložený kamerový záznam využil při 330 událostech,“ vysvětlil Švarc. 

Jablonečtí strážníci používají i skutry.
Jablonečtí strážníci řešili hrozbu střelby, opilce i rychlost motorkáře

Nové mobilní kamery se objevily během minulého roku v ulici Na Vršku, na letní scéně Eurocentra, v zadním traktu v ulici Liberecká, střežily požářiště Slunečních lázní i klece k odchytu divokých prasat. Odhalovaly též hříšníky, kteří odkládali odpad, kam neměli.

Asistenti rozhodně nejsou zbyteční

Důležitou práci odvádějí také asistenti prevence kriminality (APK). „Tento projekt je podporovaný z dotačního programu Ministerstva vnitra ČR a nyní u jablonecké MP pracuje šest asistentů, z nichž dva jsou Ukrajinci, kteří pomáhají s integrací a řeší různé životní situace mezi ukrajinskými uprchlíky,“ upřesnil manažer prevence kriminality MP Tomáš Svačina.

Právě tito asistenti loni upozornili 1930 občanů na porušování zákonů a obecně závazných vyhlášek. V 532 případech osoby kouřily na zakázaných místech, ve 486 požívaly alkohol na místech zakázaných obecně závaznou vyhláškou, 389x neměl majitel psa připnutého na vodítku, 97x lidé porušovali veřejný pořádek a devět porušení souviselo s dopravou.

Důležitá je prevence

Při primární prevenci kriminality se MP soustřeďuje především na přednášky pro všechny stupně škol od mateřských po středoškoláky. Mimo její zájem nejsou ani místní senioři.

„Počátkem roku 2023 jsme se zaměřili na prevenci kyberkriminality páchané na seniorech. Společně s Centrem sociálních služeb (CSS) jsme připravili sedm přednášek, kterých se zúčastnilo téměř 200 seniorů sdružených v klubech,“ popsal preventista MP Miloslav Lejsek.

Srdce kamerového systému v Jablonci nad Nisou.
Domácí násilí v Jablonci. Žena s modřinami hledala pomoc

„Podle statistik Policie ČR má kyberkriminalita alarmující, vzrůstající trend. Proto jsme se na toto téma ve svých přednáškách zaměřili. Mluvili jsme zejména o používání mobilních telefonů, počítačů a sociálních sítí. Jablonečtí senioři v této oblasti pochopitelně nezůstávají stranou a někteří se aktivně zapojují do užívání IT technologií včetně počítačových her, což samozřejmě přináší velké riziko,“ doplnil Lejsek.

Za zmínku také stojí fakt, že zmíněného preventivního projektu MP se hned na počátku zúčastnilo také 25 seniorů z Ukrajiny, kteří vzhledem k válečnému konfliktu žijí v Jablonci nad Nisou. Poslední přednášku na uvedené téma zhlédnou senioři v květnu ve spolkovém domě.

V autobuse se zranili tři lidé, z toho jedno dítě.
V autobuse jablonecké MHD se zranili lidé, řidič v osobním voze nedal přednost

V současné době má Městská policie Jablonec nad Nisou 55 zaměstnanců, z nichž je 47 strážníků s osvědčením Ministerstva vnitra ČR a osm civilních pracovníků. K dispozici má sedm služebních vozů a dva skútry, stará se také o provoz dětského dopravního hřiště.

Mohlo by se vám líbit: Tramvaje po třech letech propojí Liberec a Jablonec, vyjedou na prvního máje 

Zdroj: Martin Wenzel/Boveraclub