Organizátoři výročních oslav v Příchovicích očekávají na 300 účastníků. Mezi účinkujícími budou například česká rocková kapela Šatlava a slovenská rocková kapela Kerygma. Jako hosté se oslav zúčastní současný litoměřický biskup Jan Baxant a zakladatel centra páter Miroslav Šimáček.

„Bude to příležitost k vyjádření radosti a vděčnosti nad tím, že už tři desítky let k nám mladí lidé jezdí, aby tady strávili svůj volný čas,“ říká současný vedoucí centra, P. Vladimír Novák. „Čekáme na 300 účastníků. Bude to nejen současná mládež, ale také lidé o 20 – 30 let starší, kteří sem přijížděli v dobách svého mládí, a pro které jsou Příchovice dodnes povzbuzením,“ dodává páter Novák.

Program:
Pátek 18.00 Mše svatá – páter Miroslav Šimáček, 21.00 koncert kapely Šatlava, 22.45 závěrečná modlitba.

Sobota 10.00 mše svatá – slouží litoměřický biskup Mons. Jan Baxant.V rámci hlavního programu uslyšíte zajímavá svědectví, uvidíte zajímavé scénky a budete svědky přivítání nového CD kapely KaPři - "Nestrhne Tě proud". 15.30 koncert kapely Kerygma, 17.00 řada odpoledních workshopů. Můžete vyrobit ruční papír, náramek, kabelku apod., také se můžete naučit nějaký židovský tanec, věnovat čas společnému růženci, nebo se jen odreagovat při fotbalu, či volejbalu.

Neděle 10.00 svatovítská poutní mše.

Z historie i současnosti:
Začátky příchovické Křižovatky sahají do roku 1979, kdy byl římskokatolický kněz páter Miroslav Šimáček vyhoštěn z Chomutova do pohraničí pro svůj „neblahý vliv“ na mladou generaci. Od té doby přijížděly do Příchovic stovky mladých lidí. „Celkem jich tu prošly už desetitisíce,“ říká páter Vladimír Novák. Věkový průměr je v současnosti 18-19 let. „Nejvíce jich přijíždí během velikonočních svátků, kolem Silvestra a koncem léta, ale centrum je otevřené 24 hodin denně a 365 dní v roce,“ upřesňuje páter Novák. „Posláním Křižovatky je nabídnout mladým lidem kvalitní využití volného času. Jeho součástí jsou především aktivity spojené s osobnostním rozvojem, vzděláním a rozvojem sociálních dovedností, ale také turistika, sport, hry, hudba nebo divadlo,“ doplňuje páter Novák, „mládež tady často řeší svoje přátelské i partnerské vztahy, povolání, problémy doma nebo v práci.“ Styl života v Centru se inspiruje evangeliem, ale víra není podmínkou k příjezdu. Každodenní chod centra zajišťuje tým 3-4 mladých lidí, kteří zde jako dobrovolníci působí 1-3 roky.