Oblastní galerie v Liberci slaví tuto středu 4. srpna šedesát čtyři let od svého otevření. Úctyhodná délka jejího trvání a toto výročí je pro galerii příležitostí pozvat návštěvníky do svých expozic zdarma.

Sbírky Oblastní galerie v Liberci byly původně součástí Severočeského muzea, které výtvarné umění sbíralo již od svého založení v roce 1873. Samostatná expozice výtvarných sbírek ale byla otevřena až v roce 1946 díky iniciativě a neúnavné aktivitě libereckého rodáka, grafika Jaro Berana.

„Jaro Beran se v roce 1945 vrátil z Nymburka, kde pobýval během války, a hned zahájil činnost v Severočeském muzeu,“ upřesňuje poválečné osudy galerie Jan Randáček, její dnešní ředitel a pokračuje: „Je především jeho zásluhou, že tehdejší Musejní kuratorium se hned na svém prvním zasedání usneslo, že v rámci Severočeského muzea vznikne galerie, která sice bude organizačně součástí muzea, ale bude fungovat v samostatné budově.“

Od jednání kuratoria uběhlo jen pět měsíců a tehdejší Národní výbor vydal výměr, kterým budovu číslo popisné 81/1 v ulici U Tiskárny, v těsném sousedství libereckého zámku, přidělil pro potřeby Galerie výtvarných umění.

Jedná se o stejnou budovu, ve které galerie sídlí dodnes a která je známá pod názvem Liebiegův zámeček. Do nově získané budovy, o kterou Jaro Beran usiloval, se začaly navracet výtvarné sbírky, které byly během války deponovány na zámcích Lemberk, Sloup v Čechách a Milešov.

„Práce na první stálé expozici trvaly přibližně od dubna do konce července a v neděli 4. srpna 1946 byla v Liebiegově paláci slavnostně otevřena první stálá expozice budoucí Oblastní galerie,“ řekl nám Jan Randáček.

Začalo tak dlouhé období postupných úprav Liebiegova paláce až do dnešní podoby. Právní samostatnost Oblastní galerie získala až o čtyři roky později v roce 1953, kdy byla založena rozhodnutím tehdejšího Krajského národního výboru v Liberci.

Ve středu 4. srpna si galerie toto významné datum připomene a všem návštěvníkům umožní volný vstup na všechny krátkodobé výstavy a do stálých expozic. Na návštěvníky čeká výstava akvizic SHOPPING 2000-2010, výstava Buch Much grafika Šimona Brejchy a stálé expozice českého, francouzského, německého a rakouského výtvarného umění v prvním patře galerie.

Navíc každý, kdo přijde, si bude moci zdarma vybrat katalogy z produkce Oblastní galerie. Pro děti budou připraveny drobné sladkosti a na každého desátého návštěvníka čeká malý dárek od Oblastní galerie v Liberci. Galerie bude ve středu otevřena od 10.00 do 18.00 hodin.