Rodiče, babičky, dědečci pozor na vánoční sazby !

1) Slibovat, že přijde Ježíšek - šíření poplašné zprávy
§ 357 Trestního zákona (dále jen TZ) - až 2 roky.

2) Když nebudeš poslouchat, nedostaneš nic - vydírání
§ 175 TZ - 6 měsíců až 4 roky.

3) Když budeš hodný, Ježíšek ti přinese … - podplácení
§ 332 TZ - sazba až 2 roky.

4) Lití olova - činnost, která může způsobit újmu na zdraví -
§148 TZ - odnětí svobody až na 1 rok.

5) Otevření dopisu pro Ježíška - porušení listovního tajemství -
§182 TZ - až 2 roky.

6) Když vydržíš až do večera "nepapat", uvidíš zlaté prasátko -
§ 207 TZ - zanedbání povinné péče - trestní sazba až 2 roky.

KRÁSNÝ ADVENTNÍ ČAS PŘEJE VAŠE REDAKCE