"Můj sváteční den bude krásný. Indiánský. Jdeme s malými dětmi na celodenní výlet do okolí Černé Studnice. Půjdu v indiánské nauzeném kostýmu. Dětí je pětadvacetičlenná banda, ale zvířata s námi výjimečně nepůjdou, protože kousek cesty popojedeme autobusem. Na cestu dostaneme připravené pití a svačinky, chlebíky s paštikou a jablíčko. Na oběd se zastavíme někde po cestě v hospůdce. Po návratu si sedneme k ohni, budeme zpívat a hrát na kytaru. Dojde i na vyprávění indiánských bajek. Takže svátek se vším a za vše…"

Alena je oblíbeným ženským křestním jménem, které má však značně nejasný původ. Někteří vědci jméno spojují s mužským protějškem Alan s významovým překladem z hebrejštiny jako „svornost" či „soulad". Další teorie však jméno spojují se jmény generejskými. Údajně má jít o odvozeninu jména Magdaléna (mang-alena). Význam jména by se pak dal překládat jako „věž", z původního „magdala".  Jméno Alena však bývá spojováno také se jménem Helena, které se překládá jako „pochodeň" či „světlo v temnotách".  Existují i názory, že jméno pochází z ruského jména Alexandra, resp. její domácké podoby Olena. Domácími podobami jména jsou Alenka, Alča, Ála či Ala, Ája, Alka, Ali, Alík, příp. i Lenka. Nositelkou jména proslulou svou krásou je česká modelka Alena Šeredová. Jméno zdobí  v České republice  110 564 žen a jedná se o 8. nejčastější jméno podle jmenné statistiky.