Program:
– 11.00 Papa Boys - pop-rocková skupina otců a synů za Železného Brodu
– 12.30 Medvědí pohádky - představení divadélka Rolnička z Liberce
– 13.30 Koncert v kostele sv. Josefa za doprovodu historických varhan. Díla hudebních mistrů (Mozart, Händl, Bonocini, Caccini, Haydn, Marcello)
přednesou Jarmila Klokočníková - zpěv, Šárka Langová - housle, Hans Lau – varhany
– 15.00 Jizerky – příroda z jiného pohledu přednáší Ivan Rous,pracovník Severočeského muzea
– 16.00 Poutní Svatá mše k poctě povýšení sv. Kříže

Pro návštěvníky je připraveno bohaté občerstvení a stánkový prodej drobných upomínkových předmětů.
Změna programu v případě nečekané události vyhrazena.

Vyhlídkový vláček: projížďka spojená s prohlídkou areálu kostela sv. Josefa a Kittelova domu na trase Pěnčín (Fipobex – brusírna perlí, kozí farma) – Krásná (areál kostela sv. Josefa) a zpět.

Kittelův dům
Mohutná budova č. p. 10 bývalého Kittelova sídla byla postavena v 1. polovině 18. století známým šumburským lékařem Janem Josefem Antonínem Eleazarem Kittelem (1703 – 1783). Rozložitá patrová stavba je z větší části roubená (v přízemí částečně zděná, v patře celoroubená), krytá mansardovou střechou původně z dřevěného šindele. V ,,Burku“, jak se domu říkalo pro jeho mohutnost a honosnost, zřídil věhlasný doktor lékárnu a sanatorium. Od roku 2004 zde probíhá rozsáhlá rekonstrukce.

Kostel sv. Josefa
Barokní kostel sv. Josefa - jednolodní stavba křížového půdorysu s hranolovou věží - je úzce spjat s rodinou lékaře Kittela. Protože Šumburk (nyní Krásná) náležel farou ke Bzí, muselo se putovat za bohoslužbami do několik kilometrů vzdáleného farního kostela ve Bzí. Proto se doktor rozhodl vybudovat z vlastních prostředků a z darů uzdravených v Šumburku kostel. Barokní stavba byla dokončena v roce 1760 a zasvěcena sv. Josefu. O rozvoj duchovního života se zasloužil císař Josef II., který přes Šumburk 15. 9. 1779 projížděl. Na základě Kittelovy žádosti byla dvorským dekretem roku 1782 v Šumburku zřízena farnost. Prvním farářem se stal Kittelův syn Filip Jakub. Zvláštností kostela jsou tzv. Svaté schody – celkem 28 stupňů, v nichž jsou uloženy ostatky svatých. Ostatky, pocházející z Říma, tam roku 1762 vložil páter Wiesner, který byl prvním šumburským kaplanem.

Fara č. p. 19
Dům č. p. 19 - bývalá fara - je jednopatrová budova, která byla založena přibližně na čtvercovém půdorysu. Stavba pochází z druhé poloviny 18. století a je spolu s bývalým hřbitovem, morovým sloupem, studánkou, ohradní zdí a torzem sochy sv. Josefa, součástí areálu kostela sv. Josefa.