„Z ouřadu purkmistrovského staroslavného města Železného Brodu se všem domácím i cizím na vědomost dává, že se opět v našem městě koná slavný jarmark.“

Náštěvníky čeká bohatý kulturní program (hudba, divadlo), stánky, lidové hospůdky a mnoho atrakcí po celém městě.