Kolik tun nebezpečných odpadů vznikne z jednoho kilogramu vytěžené rudy? Že následky po těžbě uranu jsou jednou z našich největších starých ekologických zátěží? Odpovědí může být fakt, že po roce 1989 převzal stát zodpovědnost za sanace následků těžby uranu a ročně plyne ze státního rozpočtu na vypořádání se s naší uranovou minulostí kolem 3 miliard korun. Z nich jsou placeny nejen sanace, ale i sociální dávky horníků.

Výstava velkoformátových fotografií Václava Vašků, kterou můžete navštívit už jen do 28. prosince v Krajské vědecké knihovně Liberec, se věnuje právě tomuto diskutovanému tématu. Výstava „Tváře uranu“ přibližuje prostřednictvím velkoformátových fotografií těžbu uranu a současně dokumentuje její vlivy na životní prostředí a krajinu.

Portréty lidí, jejichž životy ovlivnila těžba uranu, doplňují celkový obraz a dávají tak výstavě lidský rozměr. V souboru fotografií jsou vzpomenuti i političtí vězni odsouzení k otroctví nucených prací při těžbě uranu. Tisíce jejich životů zmařil komunistický režim v honbě za uranem pro sovětské atomové zbraně.
Fotograf Václav Vašků zdokumentoval nejdůležitější místa těžby a zpracování uranu v České republice. První cyklus fotografií byl pořízen pro organizaci WISE v červnu a červenci roku 2006 u Dolní Rožínky, Mydlovar, Ralska a v okolí Příbrami.

Ve spolupráci se sdružením Calla vznikl na jaře v roce 2009 další cyklus fotografií zaměřený na osudy lidí, kteří na uranu pracovali obohacený o oblast Jáchymovska. Václav Vašků je profesionální fotograf působící v Praze. V roce 2005 získal za soubor dokumentárních fotografií z okolí Černobylu druhou cenu v soutěži Czech Press Photo.