Výstava demokraticky prezentuje ryzí tvůrčí úsilí všech, kteří si připadají kreativní. Vystavená díla nepodléhala žádnému komisionálnímu výběru, omezující byla pouze kapacita galerijního prostoru. Návštěvníci si mohou prohlédnout díla seriózní i bizarní, konzervativní i avantgardní. Pestré je rovněž zastoupení výtvarných technik, témat i uměleckých kategorií. Návštěvníci výstavy mohou hlasovat o nejzajímavější dílo – a tvůrce s nejvyšším počtem odevzdaných hlasů získá termín pro samostatnou výstavu.