Den GIS probíhá ve spolupráci Krajského úřadu Libereckého kraje, Technické univerzity Liberec a Gymnázia F. X. Šaldy. V letošním roce se jedná o první takto rozsáhlou akci v České republice, která veřejnosti uceleně představí Geografické informační systémy. Akce je rozdělena do několika částí. Od 9. do 29. listopadu bude ve druhém patře knihovny probíhat výstava posterů s tématem aplikace GIS, která bude volně přístupná návštěvníkům knihovny. Od 14. do 16. listopadu bude probíhat samotný GIS Day, formou přednáškového cyklu pro školy a veřejnost s podtitulem „GIS HROU“. Celá akce bude zahájena 14. listopadu v 10 hodin za přítomnosti ředitele HZS Libereckého kraje a dalších zástupců zúčastněných organizací. Návštěvníci se během tří dnů blíže seznámí s geografickými informačními systémy pomocí konkrétních aplikací na počítačových pracovištích. V pátek 16. listopadu bude od 10.00 probíhat přednáškový cyklus pro laickou i odbornou veřejnost, na který bychom rádi pozvali všechny zájemce o danou problematiku.