V pořadu, který má už za sebou řadu repríz, účinkuje herec a šansoniér Jiří Bartoň za doprovodu klavíristky Marie Drkulové. „Filmové hudba má podstatný vliv a na konečné vyznění toho kterého filmu. Záměrně jsem vybral většinou ty méně známé, ale krásné melodie. Zaslouží si, aby jim byla věnována pozornost,“ říká Jiří Bartoň.