J. J. Ryba Česká mše vánoční „Hej, mistře!“ a vánoční koledy. Účinkují: Smíšený pěvecký sbor Janáček, sólisté a orchestr členů DFXŠ Liberec.