Koncert je pořádán k 65. výročí založení sboru a oslav Roku české hudby. Smíšený pěvecký sbor Janáček vystoupí se svými hosty SPS Rosex Liberec, Jablonecká píšťalka a Anima Saxí.  Hlavním programem večera bude dílo Jiřího Pavlici – Missa brevis Pastoralis v provedení s orchestrem Miroslava Halamy.

Tato mše začala vznikat v roce 1997. Sám autor se o ní vyjádřil: „Moje „Malá vánoční mše" vznikla jako vzpomínka na dětství na nekonečný dětský svět harmonie, kdy běh všech věcí byl spojen vesmírným svorníkem maminčina úsměvu, k tomu křupající sníh pod dětskýma nožkama, cupitajícíma ještě za tmy na roráty do vesnického kostelíku, magické světlo svící vůně kadidla, zpěv žen ve starobylých vlňácích, nejkrásnější teplo na světě, které zůstalo ukryto pod peřinou a čekalo na návrat svého od mrazu poštípaného poutníčka… To jsou střípky dětství adventního a vánočního, to vše jsou konstanty neměnnosti nepomíjivosti a harmonie".