Kníže s kněžnou vedou spor o tom, zda byl první nevěrný muž nebo žena. Rozřešení nabízí zvláštní pokus, při němž jsou dva chlapci a dvě dívky od narození vychováváni každý zvlášť a v naprosté izolaci od okolního světa. Když dospějí, jsou konfrontováni se svým vlastním obrazem a posléze i se sebou navzájem.⋌