Autor ve svých fejetonech a esejích píše o krajině z pohledu vysokoškolského pedagoga, krajinného ekologa či projektanta.

„Představuje mnohdy nekonformní názor na současné problémy a známé kauzy, jakými jsou například větrné a fotovoltaické elektrárny, povodně či stavby dálnic,“ říká Naďa Růžičková z Centra pro krajinu.

Leitmotivem díla je otázka odpovědnosti vlastníků půdy za stav krajiny.

Některé fejetony jsou vystavěny na příbězích konkrétních lidí, se kterými se Petr Sklenička setkal při své bohaté praxi. Spisovatel na několika místech knihy odkazuje i na rodné Českolipsko, kde přes třicet let žil a kam se dodnes vrací ve svých krajinářských projektech.

Petr Sklenička se narodil v roce 1964 v České Lípě, tam vystudoval Střední zemědělskou školu a poté Vysokou školu zemědělskou v Praze. Nyní je profesorem krajinné ekologie a od roku 2007 děkanem Fakulty životního prostředí ČZU v Praze.

Problematiku ochrany krajiny přednáší i na Fakultě architektury ČVUT. Je autorem odborných knih, vědeckých a popularizačních statí, ale také projektantem řady realizovaných krajinářských projektů

.