"Zahájíme „železnobrodskými vánočními koledami", které nacvičí kostelíčkový filharmonický sbor pod vedením Bohuslava Lédla, poté se přidají všichni přítomní za hudebního doprovodu Věry Hlubůčkové. Zveme všechny zpěváky i nezpěváky z blízka i z dáli. Přijďte se potěšit zimní, srdečnou pouštěckou atmosférou. Hlasivky budou stimulovány horkým čajem, punčem a kávou. Kdo bude chtít koledníky a spolukoledníky potěšit či odměnit, ať vezme vánoční dobroty nebo jiné rychle využitelné kalorie a dárky s sebou. Už teď každému dobrodinci srdečně děkujeme. Přejeme všem krásné prožití svátků vánočních a mnoho štěstí a zdraví v novém roce. A těšíme se na tradičně bohatou účast nejen na koledování, ale i na dalších akcích na kostelíčku," zve za organizátory Martin Tomeše.