Aleš Bárta svá studia zahájil na brněnské konzervatoři a pokračoval na pražské AMU. Již při studiu se stal úspěšným účastníkem domácích a později mezinárodních soutěží. Jeho koncertní repertoár obsahuje stěžejní díla světové i české varhanní tvorby od baroka po současnost.