Koncert vynikajícího českého klavíristy, který začínal své hudební vzdělání nejdříve pod vedením svého otce, hudebního skladatele a dirigenta Ladislava Simona, později na Pražské konzervatoři ve třídě Valentiny Kameníkové.

Ve studiu pokračoval na Pražské hudební fakultě AMU pod vedením Ivana Moravce. Jako sólista pravidelně vystupuje s renomovanými orchestry doma i v zahraničí. Kromě svých uměleckých aktivit působí Jan Simon od roku 2001 jako správní ředitel Symfonického orchestru Českého rozhlasu.

Program: skladby Leoše Janáčka, B. Martinů, F. Chopina, L. Simona a dalších.