Na své stroje účastníci usednou ke startu v 9.00 hodin ve Zlaté Olešnici – Navarově a v 10.00 hodin ve Zlaté Olešnici – Na Vrších (místa označena). Ve 12.00 hodin se plánuje příjezd Spanilé jízdy ke kostelu sv. Františka z Assisi v Tanvaldě - Šumburku, kde v tu dobu začne také sportovně - společenský a kulturně – recesistický program.

V programu vystoupí smíšený pěvecký sbor Gymnázia Tanvald, bude odhalen model sochy Jára Cimrman v mlze s odborným seminářem Divadla Járy Cimrmana, dojde na uvedení krasojezdců, krasojezdkyň a historických bicyklů i na mistrovství světa zimních radovánek.

K příjemné pohodě bude hrát O. V. J. DIXIE Liberec.
V parku pod kostelem sv. Františka z Assisi bude připravena výstava pod širým nebem „Z her Divadla Járy Cimrmana”.

Zdeněk Svěrák u mapy Cyklostezky Járy Cimrmana.

Doprovodný program se očekává také na „Zubačce” – ozubnicové železnici Tanvald – Kořenov – Harrachov, kdy bude na trasu z Liberce do Tanvaldu v 10.37 vypravena Nostalgická jízda – zvláštní motorový vlak tvořený vozy M240.0.

Na nádraží v Tanvaldě budou účastníci Nostalgické jízdy v 11.31 přivítáni starostou města, zpěvem smíšeného pěveckého sboru Gymnázia Tanvald i chlebem a solí. Poté se malý průvod přesune k šumburskému kostelu, aby stihl začátek programu.

Další program je připraven na 15.30 hodin na nádraží v Kořenově, kam návštěvníci dojedou historickým vlakem s ozubnicovou lokomotivou T426.001 vypraveným ve 14.48 hodin z Tanvaldu a budou si zde moci prohlédnout výstavu historických automobilů a Muzeum ozubnicové železnice.

K dobré pohodě jim zahraje Hudba u města Vídně. V 16.43 odjede historický vlak zpět z Kořenova do Tanvaldu.

Zdeněk Svěrák a Ladislav Smoljak - Divadlo Járy Cimrmana.

V 18.00 hodin se očekává zahájení vernisáže výstavy „Kabinet Járy Cimrmana“ v Městském kině Jas Tanvald s množstvím dochovaných zajímavých předmětů z mistrovy pozůstalosti. Tamtéž v 19 hodin začíná představení Lijavec.