Navázal na předcházející akci Pletení pomlázek, která proběhla předcházející den. Obě akce doplatily na probíhající školní prázdniny a byly sporadicky navštíveny. „Bohužel, zájem není veliký, ale to dávám na vrub prázdninám,“ uvedla Ilona Pětníková, lektorka výtvarného ateliéru. Přítomné děti malovaly kraslice, s pomocí lektorky je zdobily papírovými mašlemi a navzájem si udělovaly cenné rady a postřehy z hravé výroby. Dům dětí a mládeže Vikýř pořádá tento týden další akce. Největší z nich probíhá od pátku do dnes pod názvem Noční hra tmou. Zúčastní se jí tři až pět hráčů starších osmnácti let. Čeká je náročná trasa v ulicích Jablonce n.N. a v okolní přírodě. Koná se i Jaro v Českém ráji, výlet na kolech v okolí Turnova pro rodiče s dětmi. Navíc každou první sobotu v měsíci se na Loutkové scéně představují loutková divadélka z celé republiky. Nyní dorazí divadélko Spojáček z Liberce. Výjimečně už 7. dubna předvede pohádku O dvanácti měsíčkách. Více informací o připravovaných akcích na stránkách www.mestojablonec.cz.