Návštěvníci se mohou poučit z historie nejvyššího pohoří Česka i osobností, které v horách žily, ale čeká je též aktuální nabídka zajímavé literatury. Například právě publikace o Krkonošském muzeu v Jilemnici, která právě spatřila světlo světa, stojí za pozornost.

Ten, kdo fandí sklářskému řemeslu, jistě nepohrdne přinejmenším nahlédnutím do nabízené knížky autora Jana Mergla a kolektivu. Nese titul Z Nového Světa do celého světa a byla vydána u příležitosti 300. výročí od první písemné zmínky o sklárně v Nové Světě Harrachově. Jistě stojí za zajímavost, že publikace získala prestižní cenu Gloria musealis. „Z dalších nabízených titulů doporučujeme knihu Neklidné srdce, obsahující dosud nepublikovanou korespondenci spisovatele Jaroslava Havlíčka. Dále literární mapu Jilemnice v díle Jaroslava Havlíčka a dosud nepublikovaný obsáhlý a zajímavý komentář k této mapě od umělcovy manželky Marie Havlíčkové," upozornil ředitel muzea Jan Luštinec.

Dlouhodobě nejprodávanější tiskovinou je podle jeho slov zdařilá brožura o mechanickém betlému Jáchyma Metelky a velkému zájmu se těší i dvě bohatě vybavené brožury: První nese název Jan Nepomuk hrabě Harrach a pojednává o jednom z nejpozoruhodnějších představitelů české šlechty 2. poloviny 19. století. Druhá se jmenuje František Kaván a přibližuje vynikajícího českého malíře.

Publikaci Synové hor není třeba nijak detailně představovat. Je dílem spisovatele Františka Kožíka, obsahuje řadu dobových materiálů, včetně dosud nepublikovaných fotografií a diapozitivů, pohled historika, náčelníka Horské služby a další zajímavosti.