Se zvonivými tóny muzikantů se v úterý ve čtyři hodiny odpoledne pomalu přesouval průvod rodičů s dětmi, seniorů a přátel ze Spolkového domu k radnici. Vzali to oklikou podél kostela Dr. Farského, přes pěší zónu k Jabloni a zpět, aby si i Jablonečané užili.

Ve stánku se "masky" mohly zdarma občerstvit koblížkem a zapít jej čajem. Pro všechny pořadatelé připravili jednoduché soutěže. A tančili nejen přítomní, ale i děti z DDM Vikýř, které v několika choreografiích předvedly i street dance.