Slavnostnímu zahájení v sobotu 4. prosince 2010 předcházely týdny, dny a v závěru dlouhé hodiny příprav. Nejen přebírání prací od výtvarníků, příprava a úklid výstavních prostor, výzdoba sálu, instalace vystavovaných prací ale i příprava pohoštění.

U stolků s vystavenými pracemi se mohli příchozí setkat i s některými autory prací. Organizátoři si dali záležet i na vánoční výzdobě velkého sálu, kam zamířili pozvaní oficiální hosté.

Kulturní program byl velice pestrý. Vystřídali se v něm hudebníci, tanečníci, herci a zpěváci z DDM Vikýř, ŠD Desná, ZŠ Desná, ZŠ Rýnovice, DDM Větrník Liberec, CDS Jablkoň, SK Tanvald a STP III Jablonec.

Mezi dopoledním programem a odpoledním programem byla hodinová pauza, kterou návštěvníci využili k prohlídce prezentační výstavy jabloneckého regionu a prodejních expozic chráněných dílen, samozřejmě nechybělo ani občerstvení.

Od 14 hodin pokračoval odpolední program v kostele dr. Farského. Na posluchače čekalo vystoupení zdravých a handicapovaných zpěváků a muzikantů. Zrakově postižený tenorista Radek Žalud a jeho kolegyně operní pěvkyně Alena Schutová, klavíristka A. Karpjuková i ostatní účinkující předvedli, že skutečně jsou ve svém oboru výborní.

Rychovské trio, Duo Godot, děti z DDM Vikýř, malí Skřivánci a MŠ Pod Peřinkou těmto profesionálním umělcům výborně sekundovali. Adventní koncert "U Jizerského betlému" byl velice úspěšný.

Po skončení programu v kostele se účastníci opět přemístili do Spolkového domu, kde shlédli úryvek ze hry O. Scheinpflugové „Houpačka“ a to v podání herců ze souboru Vojan Desná. Smysl úryvku z této staré hry padne i do současnosti.

Na závěr setkání paní Plátková zahrála koledy a při její hře se ze sálu začal ozývat zpěv. Přidávali se další návštěvníci a tak závěr adventního setkání byl ukončen společným zpěvem koled a přáním hezkého prožití nastávajících vánočních svátků.

Zpracovala Vlasta Prouzová