Beseda se známým prozaikem a esejistou. Mistr fantaskních příběhů a tvůrcem virtuálních světů. Patří k výrazným osobnostem současné české literatury. Vystudoval češtinu a estetiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Do roku 1994 se živil různými dělnickými profesemi. Mezi lety 1996 až 1999 pracoval jako redaktor Literárních novin a od roku 2003 je zaměstnán v centru pro teoretická studia Akademie Věd a Univerzity Karlovy. Od roku 1989 knižně vydává své básně, povídky, romány, eseje a teoretické studie. Za knihu Prázdná ulice mu byla v roce 2005 udělena Cena Jaroslava Seiferta.
Bibliografie: Znak, sebevědomí a čas, Příběh znaků a prázdnota, Světelný prales, Vražda v hotelu Intercontinental, Druhé město.