Dále pořadatelé připravili různé soutěže, připraveny mají propagační materiály a slibují nevšední zážitky.

Časový rozvrh:
10.00 - zahájení hejtmanem Libereckého kraje, starostou města Jablonec a zástupcem Policie ČR
10.15 - práce psů a policejních psovodů
10.40 - zásahová jednotka Vězeňské služby
10.55 - horská služba – slanění z kostela
11.05 - I. součinnostní akce IZS – vozidlo po dopravní nehodě na boku, ve vozidle zůstane malé dítě
12.00 - četnická pátrací stanice
12.30 - pořádková jednotka Policie ČR
13.00 - jízdní policie
13.15 - četnická pátrací stanice Praha – dobové představení
13.30 - Armády ČR
13.45 - práce psů Vězeňské služby – vyhledávání drog
14.05 - zásahová jednotka Vězeňské služby
14.45 - četnická pátrací stanice Praha – zadržení kasaře
15.05 - II. součinnostní akce IZS – dopravní nehoda
16.00 - pořádková jednotka Policie ČR
16.30 - horská služba – slanění z věže kostela
16.45 - Armáda ČR
Po celou dobu akce bude možné shlédnout nejen technické vybavení jednotlivých složek, ale i jejich prostředky. Ukázky jsou připraveny jak pro mládež, tak i pro dospělé.

Policie ČR představí: ukázku výcviku a poslušnosti policejních
psů, zadržení pachatele; výkonnost pořádkové jednotky; názorný výcvikový program; snímání otisků prstů; laserovou střelnici; dopravní radar, názorné ukázky technického vybavení, výstroje a zbraní; Četnickou pátrací stanici Praha - dobové ukázky práce za I.republiky; jízdní policii z Prahy.

Jablonecká nemocnice představí: měření tlaku; ukázku lékařského oblečení a drobného zdravotnického materiálu; možnost prohlídky zařízení sanity.

Zdravotnická záchranná služba představí: statickou ukázku sanitního vozu ,,Paramedik“ a osobního vozu ,,Doktor“; praktickou ukázku zásahu záchranářů při nehodě; po celou dobu trvání akce si můžete u záchranářů nechat změřit krevní tlak, puls nebo uskutečnit kardiopulmorální resuscitaci.

Český červený kříž představí: prezentaci společně s Mládeží ČČK a Vodní záchrannou službou; nácvik poskytování první pomoci, oživování raněných, resuscitační fantom Ambuman; maskování poranění, které si mohou účastníci vyzkoušet.

Hasičský záchranný sbor představí: likvidaci následků dopravní nehody; shlédnutí hasičského veterána; ukázku speciální hasičské techniky.
Horská služba představí: horolezeckou techniku při slanění z kostela; záchranu ohroženého horolezce.

Armáda České republiky představí: prezentace vojenské techniky; ukázka práce Armády ČR; informace o možnosti uplatnění v tomto oboru.

Vězeňská služba představí: prezentaci věznice prostřednictvím informačních tabulí; ukázku zadržení protiprávně jednající osoby ve výkonu trestu za využití služebního psa; ukázku služebního vozidla; ukázku prohlídky cely za využití psů specialistů (drogových).

Městská policie představí: mobilní dopravní hřiště pro děti; prezentaci své činnosti.

Besip představí: ukázka činnosti teamu; simulátor nárazu.