PROGRAM:
W. A. Mozart – Koncert pro klarinet A dur
- Allegro
- Adagio
F. Chopin – Etuda c moll op. 25
- Etuda c moll op. 10
J. Klusák – Hudba pro sólový klarinet – 3 části
M. Ravel – Sonatine
- Modere
- Mouvement de menuet
- Animé
B. Martinů – Sonatina pro klarinet a klavír
- Moderato
- Andante
- Poco allegro
L. Janáček – Sonata 1. 10. 1905
- Předtucha
- Smrt
C. M. von Weber – Koncert pro klarinet f moll
- Allegro
- Adagio ma non troppo
- Rondo allegretto

Anita Linhartová (*1986)
V roce 2008 absolvovala na Gymnáziu Jana Nerudy s hudebním zaměřením. V současné době studuje 5. ročník Pražské konzervatoře. Od roku 2005 koncertovala s několika orchestry v pražském Rudolfinu, Obecním domě, v Kostele sv. Šimona a Judy, v Lichnštejnském paláci, v paláci Žofín a na mnoha dalších místech. Má za sebou několik koncertních zájezdů do Německa s Pražským studentským orchestrem, který spolupracoval mimo jiné také s dirigenty pražského Národního divadla. V roce 2007 účinkovala na koncertě v rámci dne otevřených dveří v Českém rozhlase.
Martin Plas (*1978)
Pedagog, hudební režisér, korepetitor. Absolvoval obor hudební režie na pražské Akademii múzických umění (2005). Realizoval nahrávky nadějných umělců a souborů současné generace, mezi něž patří Jan Bartoš, Jaroslava Pěchočová, Ivo Kahánek, Petr Nouzovský, Tomáš Jamník, Benewitzovo kvarteto. Jako klavírista nahrál pro Český rozhlas Schumannův klavírní cyklus Dětské scény (1995). Taktéž provedl Mozartův Klavírní koncert d moll, KV 466 v pražském Rudolfinu za doprovodu Pražské komorní filharmonie s Jaroslavem Krčkem (1998). V oblasti komorní hry se účastnil národního kola soutěže ZUŠ (2000, 1. cena). V současné době působí v roli korepetitora v pražské ZUŠ Bajkalská a na katedře činohry pražské DAMU. Spolupracuje s folklórním souborem písní a tanců Josefa Vycpálka. V oblasti populární hudby se účastní projektu Kudykam autorské dvojice Hapka – Horáček.
Veronika Ptáčková
Je žačkou profesorky Zdeny Janžurové v LŠU Voršilská (nyní hudební škola hl. m. Prahy) a profesora Martina Ballýho a svá studia zakončila na Pedagogické fakultě UK v roce 2008. Mezi poslední úspěchy patří zvláštní cena za provedení děl B. Smetany v roce 2006, první ceny z celostátní interpretační soutěže pedagogických fakult v letech 2005 a 2004 a cena za provedení díla L. Janáčka. Je laureátkou soutěže v komorní hře Bohuslava Martinů a mezi další úspěchy v oblasti komorní hry patří první cena z celostátní interpretační soutěže pedagogických fakult v roce 2005. Vystupovala s předními hudebními tělesy, s Jihočeskou filharmonií, komorním orchestrem Solisti di Praga nebo Pražskou komorní filharmonií. V roce 2001 absolvovala turné po Japonsku se zahraničními pěvci a stala se stálým hostem japonských pódií. Působí jako korepetitorka na pražské DAMU, dále jako korepetitorka a učitelka klavíru na ZUŠ Bajkalská a jako sbormistryně ve smíšeném sboru Vocalica. Na svém kontě má několik CD nosičů.