Zajímavou náplň pro jarní prázdniny letos opět po předchozích úspěšných ročnících nabízí Technická univerzita v Liberci. Bohatá nabídka zajímavých akcí slibuje žákům základních škol v týdnu od 4. března atraktivní využití prázdninových dní. Prázdninové akce pořádá univerzita pod souhrnným názvem PřiTUL se! v rámci projektu Otevřená univerzita.

„Děti mohou strávit pod dohledem zkušených pedagogů každý den několik hodin v univerzitních laboratořích a učebnách při různých pokusech a technicky zaměřených hrách," vysvětlila Jaroslava Kočárková mluvčí univerzity. Všechny akce jsou pro účastníky zdarma, včetně pomůcek a při celodenních akcích i oběda. Na všechny akce je nutná předchozí registrace.

Program je pestrý

Na děvčata od prvních do pátých tříd čeká například kurz Moderní textilní techniky. Budou si moci vyzkoušet různé batikovací metody a savování a vyrobit si tak vlastní jedinečné modely, případně originální dárek.

Pro starší děti ve věku od 9 do 12 let je připraven kurz Netradiční textilní techniky. Naučí se paličkovat, drhat, drátovat, seznámit se s různými tkalcovskými technikami.

Kurz „Kouzlo s robotem" uvede žáky prvního stupně základních škol do problematiky programování skutečných průmyslových robotů. Dozvědí se například, jaké druhy robotů existují, jaký je princip jejich činnosti a uvidí zajímavé ukázky práce robota Mitsubishi. Každý bude mít též možnost vyzkoušet si samostatně tohoto robota naprogramovat tak, aby pracoval samostatně bez zásahu lidské ruky.

Na kurzu Pán prstenu se děti poznají technickou přípravu výroby ve strojírenství. Naučí se měřit posuvným měřítkem, seznámí se s různými materiály a jejich obráběním. Každý účastník si pak vyrobí prsten podle vlastního návrhu.

Nejen pro mládež

Projekt ale není určen jen pro děti a mládež. Univerzita loni například připravila akci Univerzita dokořán, při které si široká veřejnost mohla prohlédnout učebny a laboratoře školy a zapojit se do zajímavých pokusů. Populární se stávají i putovní Vědecké kavárničky.

„V průběhu roku připravujeme pro veřejnost mimo jiné i specializované exkurze do zajímavých míst, která mají vztah k výzkumným aktivitám TUL, například do jaderné elektrárny Temelín, štoly Josef u Mokrska a další zajímavé akce," dodal edoucí projektu Miloš Hernych z Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií.