Po dvouměsíční odmlce se dnes zaplní chodby nejen těch tradičních škol, kde děti pilně počítají a čtou. Své žáky přivítá i Základní umělecká škola Liberec a její ředitel Tomáš Kolafa. Ten Deníku prozradil, co se bude letos v „zušce“ dít.

Co přinese nového tento školní rok?
Osmdesátý sedmý školní rok naší školy přinese plno věcí. Jak v oblasti provozu školy, tak v rámci výuky.

Tak začněme těmi provozními záležitostmi.
Rýsuje se jedna veliká událost. Už přes tři roky šetříme na nové koncertní piáno. To, které stojí v koncertní hale dnes a které používáme v průběhu školního roku takřka dennodenně, je už přes šedesát let staré. Přece jen je to náš základní nástroj. Využívají ho nejen klavíristé, ale také celý hudební obor, pěvecké a dramatické oddělení a nakonec i výtvarníci při vernisážích. Letos začnu oslovovat sponzory a věříme, že tento školní rok se nový nástroj v sále opravu ocitne.

Bylo nutné nějak opravovat samotnou budovu školy?
Vymalovali jsme ji. Nejtěžší na tom je, že dům naší školy je nový, ale přitom funguje už šestnáct let.
Takže cokoli upadne, tak je hned vidět. V podstatě je jeho údržba leckdy náročnější než u rozbité staré školy, kde to jakoby zanikne.

Ničeho jsem si nevšimla, asi všechno, co upadne, přilepíte dostatečně rychle zpět.
Přilepujeme, mažeme grafitti,… Jako každý rok.

Jaké novinky potkají vaše žáky?
Snažíme se jít s dobou, takže máme od prázdnin vlastní facebook.
Také jsme letos pilotně zkoušeli elektronické přihlašování žáků na hodiny hudební nauky. Pokud se tento způsob osvědčí a všechno tomu zatím nasvědčuje, rádi bychom ho zavedli na všechno kolektivní vyučování. Vyhnuli bychom se tak té dlouhé tradiční frontě, která zápis do těchto hodin provázela. Možná se na ni jednou bude vzpomínat. Ale u individuálních hodin tento systém zavést nemůžeme, tam je osobní domluva nezbytná. Takže se na chodbách asi na začátku září nějaká ta fronta povine.

Kolik dětí se na školní rok 2011/2012 zapsalo?
Tento rok máme jako již tradičně kapacitu zcela naplněnou, jde o 1847 žáků. Víc bohužel přijmout nemůžeme. Musíme odmítat ve výtvarném a tanečním oboru, v literárně dramatickém oboru byl také pořadník. I některé hudební obory se tomu nevyhnuly. Pravidelně je obrovský velký zájem o kytaru, zpěv, teď dokonce i některé smyčcové nástroje, což dříve nebývalo. A zaskočil nás letos zájem o klavír, byl doslova obrovský.

A jak to letos vypadá se zahraničními projekty?
Vyvrcholí projekt Comenius, kterého se účastní žáci symfonického orchestru. V listopadu pojedou děti na týdenní soustředění do Prešova. Na jaře vyvrcholí celý projekt akcemi v Liberci, Praze, Mnichově a v Itálii na mezinárodním festivalu mládeže, kde bude pět tisíc účastníků. Na tomto projektu spolupracuje umělecká škola z Jelení Hory, z Prešova, naše škola a přidruží se i několik žáků z mnichovské filharmonie a ze školy v německé Hoyerswerdě, se kterou máme už dvanáct let krásné partnerství.

Přinese začínající školní rok nové tváře do učitelského sboru?
Ano, máme nového pana hornistu. Horna se využije v dechovém orchestru, v komorním orchestru i v symfonickém orchestru. Samozřejmě je úžasná i jako sólový nástroj. Horna si prostě uplatnění najde.

Využití je důležité, úspěch je sladší. Je nějaký, který byste rád zmínil?
Naši žáci, kteří se hlásí na střední umělecké školy, nám dělají dobrou vizitku. V minulém kole přijímacích zkoušek jsme v hudebním oboru zaznamenali pětadevadesáti procentní úspěšnost. To dokazuje, že umíme vytvořit vhodné podmínky dětem, které se rozhodnou na umělecky zaměřenou školu jít.

Pod vaši školu spadá i dětský sbor Severáček. Co chystá?
Na konec dubna plánuje tradiční festival Malí zpěváčci a čekají ho dva zahraniční zájezdy.

Jsme v době zdražování. Dotkne se i školného?
V prvním pololetí určitě školné nepodraží, pak uvidíme, jak se budou vyvíjet ceny energií. Jsme v této záležitosti svázáni dokonce vyhláškou, která stanovuje, že můžeme navýšit školné maximálně o deset procent v jednom roce.

Autor: Kateřina Vodičková