Jako interpret nevšední emocionální síly a hloubky si Ivo Kahánek získal pověst jednoho z nejpůsobivějších umělců své generace a mnozí jej považují za nejlepšího současného českého pianistu. Svůj dar okamžitě navázat citovou vazbu s publikem dokáže náležitě zužitkovat ve skladbách od baroka po modernu, jeho těžiště je pak v romantickém repertoáru. V cizině je rovněž pokládán za specialistu na interpretaci české hudby.

Ivo Kahánek říká, že je dobré hrát skladby tak, jakoby vás ta hudba právě napadla. „Jde mi o to pochopit vnitřní smysl dané hudby. K tomu mi skladatel nechal notový zápis, jakýsi tajný kód, na jehož základě si vytvářím vnitřní hudební představu díla a samozřejmě pracuji na její praktické realizaci. Každý interpret dělá u klavíru drtivou většinu věcí vědomě, zejména v nácviku, ale cílem by, myslím, mělo být, aby se veškeré vědomé, racionální, emocionální, estetické a duchovní složky hudby tak dokonale propojily, že výsledkem je hudební skladba jako svébytný svět,“ uvedl mistr pro web Klavitura.cz.

Interpret tedy podle Kahánka není konstruktérem hudební skladby, spíše stvořitelem. „Samozřejmě na základě výše zmíněného kódu,“ poznamenal známý klavírista.