Na výstavě jsou zastoupena díla z oblasti volného i užitého umění, například jeho první kolekce hutně tvarovaných váza a popelníků pro Železnobrodské sklo z roku 1956. Unikátním exponátem je hutně tvarovaná figura ženy ze souboru tanečnic, za který Miloslava Klingera ocenili na světové výstavě Expo 58 v Bruselu a skupina hutně tvarovaných figur sklářů z křišťálového skla, které byly vystaveny v Moskvě v roce 1959.

Nechybějí ani působivé monumentální broušené plastiky z barevného skla, které tvořil v 70. a 80. letech 20. století. Výstava nabízí jedinečnou možnost shlédnout Klingerovo dílo v takové pestrosti, protože většina vystavených prací pochází ze soukromých sbírek a není trvale přístupná veřejnosti.

Výstavu připravilo Městské muzeum v Železném Brodě ve spolupráci s rodinou Miloslava Klingera. Je pro veřejnost otevřena: út ne 13.00 - 16.00 až do 29. dubna.

Jako doprovodný program k výstavě proběhne přednáška o životě a díle Miloslava Klingera v podání kunsthistorika Oldřicha Palaty ze Severočeského muzea v Liberci. Přednáška se koná dne 26. dubna od 18 hodin v aule sklářské školy v Železném Brodě.