Vánoční mše Jakuba Jana Ryby
Jsou skladby a melodie, které si poslechneme, zalíbí se nám a pak je třeba slyšíme za rok nebo za delší dobu, aniž bychom si na ně vzpomněli. Naproti tomu jsou skladby, které – když je poprvé slyšíme – se nám znovu a znovu vybavují, těšíme se na jejich další poslech a třeba si jejich melodie prozpěvujeme.

A to je případ České mše vánoční J. J. Ryby, také nazývané Hej, mistře. Kdo ji jednou o vánočních svátcích slyšel v kostele či na koncertu nebo snad viděl v divadle, tak mi dá jistě za pravdu. Děj mše zachovává obrys betllémské události po vzoru lidových vánočních her. Text je napsán česky, což v době jejího vzniku v r. 1796 bylo jistě mimořádné. Církevní skladby se u nás psaly většinou latinsky, někdy německy. A z každého tónu jednotlivých částí vyzařují jásavé, radostné pocity, které autor dokázal předávat posluchačům bez ohledu na jeho (svůj) vlastní těžký život.

Není proto divu, že tuto Českou vánoční mši hrají a zpívají desítky a desítky souborů ve všech koutech naší země i v cizině. Byla přeložena do angličtiny, francouzštiny, němčiny a do švédštiny, slyšeli ji návštěvníci v Evropě, v Kanadě, v Austrálii. Stovky posluchačů se rok co rok nechávají okouzlit čistými a líbeznými melodiemi a prostými slovy, kterými pastýři vítají narozené Dítě, projevují mu lásku, přinášejí dary, oslavují je, zpívají mu i hrají a v závěru celého večera se loučí “s radostí, s plesáním, s veselostí”, ale i s prosbou: “uděl nám všem spokojenost, vlej do našich srdcí svornost, abychom se milovali”.

Jsme moc rádi, že vás můžeme pozvat do našeho kostela na sobotu 3. ledna 2009, kdy se i my můžeme zaposlouchat do slavného Hej, mistře v podání souboru Janáček z Jablonce nad Nisou a to od 17 hodin. Věříme, že i vás chytne za srdce již přes 2 000 let starý příběh o narození Ježíše tak, jak jej v Rožmitále pod Třemšínem zhudebnil před 212 lety kantor, skladatel, regenschori, otec početné rodiny a dobrý člověk Jakub Jan Ryba. autorka Věra Koulová