Soubor In modo Camerale byl založen v roce 1984. Jednotliví členové jsou absolventy Konzervatoře a AMU v Praze a jsou laureáti a vítězové řady domácích i zahraničních soutěží. Významná ocenění získali rovněž v seskupení In modo Camerale. Soubor koncertoval již na mnoha domácích i zahraničních pódiích a zúčastnil se s úspěchem řady mezinárodních festivalů. V programu zazní skladby L. van Beethovena, W. A. Mozarta, F. Mendelssona a dalších.