Jaroslav Svěcený je jedním z nejlepších současných českých houslistů a výraznou osobností české hudební scény. Studoval Konzervatoř a AMU v Praze u prof. Františka Pospíšila a prof. Václava Snítila. Ve studiu pokračoval na mistrovských kurzech u slavných světových virtuozů Nathana Milsteina a Gidona Kremera. Koncertoval po celé Evropě, USA, Kanadě, Brazílii, Kubě, Spojených Arabských Emirátech a mnoha dalších. Je proslulým popularizátorem houslové hry a jeho rozhlasové i koncertní projekty přitahují publikum všech věkových skupin.

V programu vystoupí společně s Kateřinou Hořejšovou (soprán) a jabloneckým pěveckým sborem DPS Vrabčáci se sbormistrem Pavlem Žurem.