Slavnostní zahájení víkendového Sklářského městečka 2009 se uskuteční na hlavním schodišti sklářské školy v sobotu 19. září v 9 hodin.

Doprovodné akce

Sklářský veletrh v budově sklářské školy
K účasti se přihlásilo 30 firem, které se budou prezentovat svými výrobky.

Sklářská škola – 7 různých sklářských řemesel
Budova sklářské školy bude pro veřejnost otevřena celý víkend – zpřístupněny budou dílny i prodejna skla, která nabízí studentské práce. Ve výstavním sále školy si návštěvníci mohou prohlédnout nejlepší realizace studentů (klauzurní práce a maturity) doplněné dalšími dílenskými pracemi. Nejatraktivnější bude provoz školní hutě.

Sklářský seminář v SUPŠS
Sklářský seminář se loni setkal s velkým zájmem odborné i laické veřejnosti. Zatímco tématem předcházejícího ročníku byla „krize sklářství v historickém kontextu, její dopady a možná východiska pro současnost“, letos zaměřují obsah semináře opačným směrem – představí několik firem, které nadále produkují specifické výrobky ze skla.

Malý workshop v huti SUPŠS
Studenti budou vzorovat na téma „skleněný pohár“. Návštěvníci se seznámí s výsledky jejich snažení ve výstavním sále sklářské škole, kde také proběhne hlasování o nejzdařilejší dílo.

Výstava „Pavel Ježek – sklo“ v Galerii Vlastimila Rady
Výstava sklářského výtvarníka a prvního polistopadového ředitele sklářské školy Akad. soch. Pavla Ježka.

Projekce dobových dokumentů v aule školy
Přehlídka filmů mapujících historii města, dokumenty o zdejších osobnostech i dokumenty mapující výstavní činnost ve městě. (Sobota 11.30 – 12.30 hodin, neděle 11.00 – 13.00)

Sklářské řemeslo pod širým nebem na Malém náměstí
Předvádění sklářských řemesel a tvůrčí dílny pro návštěvníky: pískování a rytí skla, vinutí skleněných figurek, foukání skleněných figurek, zpracování technického skla u kahanu.

Sbírka skla v Městském muzeu
Prestižní sbírka skleněných objektů S. Libenského a J. Brychtové poutá pozornost mnoha zahraničních návštěvníků a patří mezi nejatraktivnější část zdejší sbírky. Ve druhém poschodí vývoj a proměny skla v pracích profesorů sklářské školy.

Kulturní program

Malé náměstí:
– sobota 11.00 a neděle 13.00 – módní přehlídka Střední školy gastronomie a služeb v Liberci s bižuterními doplňky Střední školy řemesel a služeb v Jablonci a Beadworld Skleněná bižuterie a. s., Alšovice.
– sobota 12.00 – železnobrodský divadelní soubor TYL hraje reprízu loutkohrané pohádky „Navarovská pouť“
– sobota 13.30 – železnobrodská hudební skupina Michal David Revival
– sobota 15.30 – folklórní soubor Šafrán z Jablonce
– neděle 12.00 divadlo Rolnička z Liberce zahraje Tři medvědí pohádky
- neděle 12.00 - břišní tanečnice Tasmina z Jablonce
– neděle 14.00 – skupina Kapelníci ze Železného Brodu

Podívejte se na fotogalerii a video z Skleněného městečka 2008 ZDE