sobota 8. června – neděle 7. července - výstavní síň Zámečku – „Od ústavu k Domovu"

Výstava na fotografiích, článcích a předmětech dokumentuje padesátiletou existenci zařízení pro děti – dnes dospělé muže se zdravotním postižením v Horním Maxově.

Smyslem výstavy je podat svědectví o náročných životních i pracovních podmínkách klientů a zaměstnanců (řádových sester) před desetiletími a o přeměně péče o klienta v komplexní sociální službu poskytovanou podle individuálních potřeb jejích uživatelů.

Výstavu můžete zhlédnout během týdne od 8 hodin, v pondělí do 16 hodin, v úterý, středu a čtvrtek do 15 hodin, v pátek do 11.30 hodin (polední přestávka: po-pá 11.30–12.30 hodin), o víkendu pak od 13 do 16 hodin.

8. června - Festival v Parkhotelu ve Smržovce

15.00 – slavnostní zahájení, přivítání ředitelem Domova Maxov

15.15 – S čerty nejsou žerty, divadlo pro děti, Divadelní soubor Mladá Haluz

17.00 – hudební vystoupení obyvatel Domova Maxov

17.15 – Skauti, koncert kapely z partnerského zařízení v Nielestne, PL

18.00 – Jarret, koncert folkrockové liberecké kapely

20.00 – Asfalto, koncert kapely z Hronova

Dobrovolný příspěvek využijí na pořádání kulturních akcí Domova Maxov.

9. června - Maxovská pouť v Horním Maxově

9.00 – zahájení, otevření prodejních stánků

10.00 – bohoslužba v kostele Božského srdce Páně

11.00–13.00 – workshop (za příznivého počasí)

13.30 – Vrabčáci, koncert jabloneckého pěveckého souboru v kostele Božského srdce Páně

14.30 – Cirkus plný pohádek, divadlo pro děti – divadlo Marka Sýkory (Naivní divadlo Liberec)

15.00 – Skauti, koncert kapely z partnerského zařízení v Nielestne, PL

11.00–15.00 – Barrel battery, v průběhu celého dne doprovodné vystoupení bubeníků