Úvodní slovo pronesli Petr Pýcha a známý spisovatel Jaroslav Rudiš, zazpívala Renata Jandová, kterou na klavír doprovodil Jan Frank. Kromě staročeských písní zazněl na vernisáži i úryvek z Marseillaise, jako připomenutí nedávných tragických útoků v Paříži, kterou Ivo Vodseďálek několikrát navštívil. Autor nechyběl osobně ani na semilské vernisáži.

Básně a koláže výtvarníka Ivo Vodseďálka (1931) vznikaly od počátku 60. let, ale zůstávaly skryty i jeho nejbližšímu okolí až do politického zlomu v roce 1989.

Současná výstava umožňuje nahlédnout do jeho tvorby koláží několika posledních dekád a přibližuje jeho členité autorské postupy. Výstava Lepené události bude přístupná v Pojizerské galerii semilského muzea až do 3. ledna 2016.