Mělo se tak stát na prvním nádvoří před kapličkou sv. Jana Křtitele, v níž se nachází legendární nástěnná malba zpodobňující tohoto světce od malíře Františka Maška. Stojí za zdůraznění, že ve stejném roce, kdy Nothingham restaurují Janův duchovní odkaz v hudební podobě, dochází také k restaurování jeho valdštejnského obrazu. O to větší byl důvod, aby skladba na tomto místě zazněla.

Odpolední dešťové přeháňky si však vynutily změnu plánu a koncert byl operativně přesunut do kaple sv. Jana Nepomuckého. Její prostor s výraznou a jedinečnou akustikou se přes počáteční obavy ukázal jako vynikající prostředí i pro druh hudby, jenž v ní doposud nezněl. Za to, že kaple tak vstřícně přijala rockové tóny, patří velký dík nejen jí, ale také mistru zvukaři a všem hudebníkům – ti všichni přistoupili ke hraní v tomto sakrálním prostoru s velkou pokorou a citlivostí.

A tak se téměř dvě stě diváků, kteří i přes silný déšť neváhali přijít na Valdštejn, mohlo stát účastníky koncertu, při němž se v netradičně nasvíceném interiéru odehrál biblický příběh sv. Jana Křtitele. Někteří z příchozích se již do samotné kaple nevešli a poslouchali koncert před ní na druhém nádvoří. I těm však vytvořila nevšední kulisu sama příroda: s prvními tóny koncertu se rozestoupily nad areálem hradu mraky, sluneční paprsky ozářily vchod kaple s nápisem "Vše do času, pán Bůh na věky" a závoje mlhy začaly pozvolna stoupat z údolí.

Devět účinkujících bylo odměněno dlouhotrvajícím potleskem stojícího publika a jako přídavek kapela zahrála svou novou skladbu nazvanou Okoralé srdce. Posluchači i aktéři si ze středečního valdštejnského večera odnášeli nevšední zážitek. „Na hradě Valdštejně je kromě obrazu sv. Jana Křtitele na poušti plno dalších svatých se svými zajímavými příběhy a legendami. Věříme, že barokní sochy od kosmonoských Jelínků či nově zrestaurovaná socha sv. Antonína Paduánského se pro skupinu Nothingham stanou inspirací ke koncertu na příští rok. Již nyní se těšíme a přejeme tvůrčí múzu," dodala Eliška Gruberová ze společnosti Turnovské památky a cestovní ruch.