Ukázka likvidace následků dopravní nehody: vyproštění zraněných osob, hašení hořícího vozidla, simulace dopravní nehody – ve spolupráci s profesionální hasiči a záchranáři. Ukázka nebezpečné jízdy na kolech - trenažér, prezentace Českého Červeného kříže, škola poutání, přílet vrtulníku.