Chrám sv. Vavřince a sv. Zdislavy v Jablonném v Podještědí patří k předním stavbám barokního stavitelství ve střední Evropě.
Gotický kostel, založený spolu s klášterem Zdislavou z Lemberka kolem r. 1252 byl po vypálení husity v r. 1425 nahrazen prozatímním dřevěným kostelíkem. Výstavbu dnešního chrámu zahájil v roce 1699 majitel panství František Antonín Berka z Dubé. Projekt vypracoval vídeňský architekt Jan Lukas Hildebrandt a výstavbu řídili italští stavitelé P. Bianco a po roce 1706 D. Perini.

Bohatá vnitřní výzdoba umocňuje posvátnost místa, kam byla pohřbena sv. Zdislava. Její ostatky jsou uloženy na oltáři v první boční kapli. Chrám byl v r. 1996 povýšen na baziliku minor sv. Vavřince a sv. Zdislavy.

Krátkou procházkou dojdete k prameni léčivé vody, kterou zdobí empírový gloriet z přelomu 18. a 19. století. Studánka je spjata s legendou sv. Zdislavy, která za pomoci vody z pramene vyléčila spoustu nemocných.

Saint Zdislava patron of the family

Founded a church and became a legend attracting thousands of believers every year. The Church of St. Lawrence and St. Zdislava in Jablonné v Podještědí belongs to the principal baroque buildings in Central Europe.

The Gothic church founded together with the church by Zdislava from Lemberk around 1252 was replaced after being razed by the Hussites in 1425 by a temporary wooden church. The construction of today’s church began in 1699 as ordered by the owner of the estate František Antonín Berka from Dubá. The project was drawn up by the Viennese architect Jan Lukas Hildebrandt and the construction was overseen by the Italian builders P. Bianco and after the year 1706 by D. Perini.

The rich interior decoration further underlines the sanctity of the place, where St. Zdislava was laid to rest. Her remains (on the photograph) rest on the altar in the first side-chapel. The church became a basilica minor of St. Lawrence and St. Zdislava in 1996.

A short stroll will lead you to a healing spring adorned by an empire garden gazebo from the end of the 18th and the beginning of the 19th centuries. The spring is connected to the legend of St. Zdislava, who cured many ill people with the help of the healing waters.

Die Heilige Zdislava ist die Schutzpatronin der Familie

Sie gründete eine Kirche und wurde zur Legende, zu der Tausende Gläubige pilgern. Die Kirche des Hl. Laurentius und der Hl. Zdislava in Gabel gehört zu den bedeutendsten Bauwerken der barocken Baukunst in Mittel Europa.

Die gotische Kirche, die gemeinsam mit einem Kloster durch die Heilige Zdislava von Lemberk gegen 1252 gegründet wurde, wurde nach 1425 durch eine provisorische hölzerne Kirche ersetzt. Mit dem Bau des heutigen Doms wurde 1699 durch den Eigentümer der Herrschaft Anton Berka von Duba begonnen. Das Projekt wurde durch den Wiener Architekten Johann Lukas Hildebrandt erarbeitet, der Bau wurde durch die italienischen Baumeister P. Bianco und nach 1706 D. Perini geleitet.

Das reiche Innendekor unterstreicht die Heiligkeit des Ortes, an dem die Hl. Zdislava begraben wurde. Ihre Überreste werden im Altar in der ersten Seitenkapelle aufbewahrt. 1996 wurde die Kirche zur Basilika minor des Hl. Laurentius und der Hl. Zdislava erhoben.

Ein kurzer Spaziergang führt zur Heilquelle, an der sich ein Gloriett (Pavillon) im Empirestil aus der Wende des 18. und 19. Jh. befindet. Die Heilquelle ist mit der Legende über die Hl. Zdislava verbunden, die mit Hilfe des Wassers der Heilquelle viele Kranke heilen konnte.