Zazní Mše pro soprán, sbor a klavír, kterou zkomponoval a diriguje Bohuslav Lédl. Po bohoslužbě bude pro poutníky připraveno občerstvení a nabídka rukodělných výrobků a drobností.

Nedílnou součástí pouti bude opět v prostorách kostelíčku výstava z díla Jaroslava Prášila, která bude mít své pokračování v Městském muzeu Na Bělišti. Odpoledne ve 13.30 hodin zahrají Matičky ze Semil nejmenším dětem pohádku - O třech kůzlátkách. Před koncertem přednášejí v kostelíčku Vladimír Tregl a Petr Weiss z Národního památkového ústavu o kostelíčku.

V 15.30 hodin se uskuteční již XXXI. benefiční koncert paní Dagmar Andrtové-Voňkové, slovní doprovod jejího koncertu přislíbil duchovní Aleš Jaluška, veřejnosti známý svou angažovaností ve Valdické věznici.

Svou účast opět na pouti hlásí hudci z Horňácka - malého koutku jihovýchodního Moravského Slovácka, kteří si na kostelíčku podmanili posluchače minulý rok. Doprovodí svou hudbou poutní dění kolem kostelíčku.

Své umění a dovednosti představí opět skauti a připraví atrakce a hry pro děti a mládež i pro každého, kdo se mladý cítí.

Protože výnos z pouti bude opět investován do údržby a obnovy kostelíčku a farního areálu, vítají jakoukoliv formu podpory - ať už dobrotami, vlastními rukodělnými pracemi, výtvarnými díly, jinými dary či jinou formou pomoci.