Cílem semináře je získat více lehkosti a nadhledu, naučit se vědomě pracovat s fázemi krize a naučit se techniky, jak se sami o sebe opřít pomocí osvědčených technik kundaliní jógy. Na semináři Cesta duše
se bude hovořit přelomových životních situacích, krizích, smrti a umírání z pohledu jógy.

„Budeme pomocí sebezkušenostních cvičení zkoumat své životní postoje, ale především se naučíme techniky meditace, které jsou určené pro období životních krizí,“ uvádí lektorka kurzu.

Jóga, a nejen ta, chápe životní krize jako nástroj růstu a vývoje naší duše. Podle jógy jsou krize jedinečné příležitosti pro sebepoznání a osobní růst. Každá krize nás připravuje na krizi poslední – na naši vlastní smrt, velkou transformaci.

Zdrojem informací nám bude učení Yogi Bhajana a Dharmy Singha, jeho svatosti Dalajlámy, Sogjala Rinpočheho, který napsal komentář k Tibetské knize mrtvých, a také doktorky Elisabeth Kübler-Rossové, která celý život zkoumala životní krize a popsala jejich fáze.

„Na semináři bude také host, který bude tak laskavý a bude s námi sdílet svůj zážitek klinické smrti. Jedná se o velmi osobní prožitek, který většina lidí bohužel veřejně nesdílí,“ dodala lektorka.

Organizátoři doporučují si vzít s sebou vhodné oblečení pro pohodlné sezení při meditacích. Na místě budou deky a podložky na cvičení. Na místě bude čaj a občerstvení.