Kromě obrazů a dalších výrobků odsouzených ze 14 českých věznic je zde vystavena i podrobná maketa Věznice Rýnovice, kterou vězni vyráběli téměř čtyři roky.

„Nápad uspořádat výstavu se zrodil ve chvíli, kdy jsme v březnu letošního roku odváželi výrobky odsouzených z celé republiky na mezinárodní výstavu v polském Sztumu. Bohužel několik děl pro svoji velikost a objemnost nebylo možné odvézt. Patřil k nim například obraz Poslední večeře páně z Věznice Všehrdy, či osvětlený model roubenky z Horního Slavkova," vysvětluje mluvčí Věznice Rýnovice Monika Králová. Právě tato díla, spolu s dalšími, které byly v polském Sztumu vystaveny, se rozhodli ukázat lidem.

Dům česko-německého porozumění zvolili zejména proto, že se nachází, stejně jako věznice, v Rýnovicích a prostředí galerie je velmi příjemné. Vernisáž proběhla ve čtvrtek 12. listopadu a ředitel věznice Vlastimil Kříž přivítal všechny hosty, několik slov na podporu práce s odsouzenými pronesl litoměřický biskup Mons. Jan Baxant.

Sociální pracovnice a tisková mluvčí věznice Monika Králová přítomným vysvětlila, jak funguje arteterapie za mřížemi, jaké má pozitivní dopady na odsouzené. Zdůraznila, že se nejedná o bezúčelné hraní, ale o terapii, která je součástí výchovného působení na vězně.

Dvě písně, které sám složil, na kytaru zahrál a zazpíval odsouzený Přemysl. V závěru vernisáže krátce pohovořil o práci na maketě věznice, bývalý odsouzený, který se  vernisáže také zúčastnil. Na maketě pracoval více jak 5000 hodin. Jak sám řekl, měl během této práce čas zamyslet se nad svým životem, změnit své názory a postoje. „Výstava tohoto druhu je v našem regionu ojedinělá a doufáme, že o ní bude v řadách veřejnosti zájem," uzavřela Králová.