Besedujícíc je pracovníkem Historického ústavu AV ČR a věnuje se zkoumání církevních, sociálních a politických dějin 20. století, dějinám česko-německých vztahů a historii evropských autoritativních hnutí. Jaroslav Šebek se narodil v roce 1970 v Benešově. V roce 1993 ukončil magisterské studium oboru historie na Filozofické fakultě UK v Praze obhajobou diplomové práce na téma: Československý rok 1929. O pět let později uzavírá Jaroslav Šebek i doktorské studium na téže fakultě disertační prací na téma: Sudetoněmecký politický katolicismus na křižovatce. V roce 2009 úspěšně završil habilitační řízení na Filozofické fakultě MU v Brně a byl mu udělen titul docent.

Historik Jaroslav Šebek je autorem více než 60 studií v domácích i zahraničních odborných časopisech a sbornících. Vystupuje také v médiích (Česká televize, Český rozhlas). V roce 2006 vydal také monografii Mezi křížem a národem, která se věnuje tématu politického a ideového vývoje sudetoněmeckého katolického prostředí v meziválečném Československu. Společně s Janem Paulasem se podílel i na vzniku publikace Katolické noviny 1949-1989 a letos připravuje k vydání v německém Lit Verlag knihu „Sudetendeutscher Katholizismus auf dem Kreuzweg“ a pro nakladatelství Paseka dokončuje knihu „Ve stínu Mariánského sloupu“, věnovanou interakci katolického prostředí s meziválečnou československou společností.