Při besedě se bude zabývat problematikou, která se prakticky dotýká všech - problematikou týkající se financí.